Teini-ikäiset pojat kasvoivat yli sängyistään - perheellä ei ole varaa uusiin peteihin

Iisalmelaisen yksinhuoltajan pojat ovat kasvaneet teini-ikään, ja vanhat sängyt ovat jääneet pieniksi.

Pojat nukkuvat lattialla kunnes perheellä on vara ostaa pojille uudet sängyt.

Sänkyjen hankinta on ensimmäinen tapaus, jota tuetaan Iisalmen seurakunnan järjestämällä paikalliskeräyksellä.

Iisalmen seurakunta on Suomen ensimmäisten seurakuntien mukana kehittämässä uudenlaista väylää paikallisten avuntarvitsijoiden tueksi. Verkkopohjaisessa paikalliskeräyksessä rahaa voi lahjoittaa suoraan haluamalleen kohteelle.

Yksinhuoltajaperheen uusien sänkyjä varten tavoitesumma on 600 euroa.

Toinen avoinna oleva paikalliskeräys menee suurimmassa hädässä oleville maanviljelijäperheille, jotka ovat hakeutuneet seurakuntien diakoniatyön, kaupungin sosiaalityön sekä velkaneuvonnan kautta autettavaksi. Keräyksen tavoitesumma on 3 000 euroa, jolla voidaan helpottaa 2–4 perheen tilannetta.

Paikalliskeräyksen kautta saadut varat kohdennetaan aina täysimääräisesti iisalmelaisten hädässä olevien perheiden tukemiseksi joko rahan, tavaran tai ruoka-avun kautta.

Paikalliskeräykseen voi osallistua Iisalmen seurakunnan vapaaehtoistehtäviä kokoavan verkkopalvelun kautta osoitteessa www.vapaaehtoistyo.fi/iisalmi. Lahjoituksen lähikeräykseen voi tehdä nimettömänä tai yhteystietonsa jättäen.