Ylä-Savo yksi viidestä valinnanvapauden kokeilualueista

Ylä-Savon sote-kuntayhtymä saa 1,5 miljoona euroa valtionavustusta palvelusetelikokeiluun vuosiksi 2017–2018.

Ylä-Savossa hankkeen painopistealueena on haja-asutusalueen kokeilu suppeamman valikoiman palveluilla.

Valinnat tehtiin hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmän käsittelyn perusteella.

Rahoituksella toteutetaan vuosina 2017–2018 kaikkiaan viisi hanketta, joissa kokeillaan palvelusetelin käyttöä yksittäistä palvelua laajempien palvelukokonaisuuksien tuottajien valinnassa. Kokeiluja varten ei tehdä säädösmuutoksia, vaan ne toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön pohjalta, keskeisenä sovellettavana on palvelusetelilaki.

Ylä-Savon sote-kuntayhtymä, Ihminen edellä - valinnanvapaus-kokeilun on muiden valittujen hankkeiden tapaan tarkennettava suunnitelmiaan ennen niiden käynnistämistä.

Kokeilussa Ylä-Savon sote-kuntayhtymä simuloi tulevan maakunnan järjestäjän roolia, ja samalla jatkaa yhtenä palveluntuottajana. Yksityiset palveluntuottajat hyväksytään järjestäjän toimesta ja heitä koskevat samat palveluntuotannon minimivaatimukset kuin julkistakin toimijaa.

Asiakas saa vuoden 2017 alkupuolella valita jatkaako nykyisen julkisen palvelutuotannon asiakkaana vai haluaako kokeilla uutta. Valinnanvapausmallissa raha seuraa potilasta ja yksityinen puoli haastetaan tuottamaan palvelunsa samalla rahalla kuin julkinen sen tekee.

Valinnanvapaus on yksi keino nostaa asiakasnäkökulma perusterveydenhuollon keskiöön.

Joulukuussa 2016 kuntayhtymä toimittaa alueen väestölle yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, kuinka monella eri tavalla oman valintansa voi tehdä, mitä palveluita valinnanvapauteen sisältyy ja kuinka usein palveluntuottajaa voi vaihtaa. Käytännössä jokainen asukas kuuluu lähtökohtaisesti julkisen palveluntuotannon piiriin ja hänen tulee ilmaista oma valintansa suoraan joko palveluiden järjestäjälle tai valitsemansa palveluntuottajan välityksellä toimittaa tieto järjestäjälle.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kokeilujen tavoitteeksi on asetettu kokemusten ja tietojen saaminen laajasti asiakkaiden, palvelujen järjestäjien ja palveluntuottajien käyttäytymisestä, valintamahdollisuuksien, korvausmallien, tietojärjestelmien ja markkinoiden toimivuudesta sekä asiakkaiden osallistumisen ja sote-integraation toteutumisesta.

Näiden tietojen saaminen onnistuu parhaiten, kun kokeiluhankkeille annetaan osittain toisistaan poikkeavia sisältöjä ja painopistealueita. Koska kokeilujen seuranta ja arviointi on keskeinen hankkeen tehtävä, tulee kaikkien rahoitusta saavien sitoutua siihen.

Valitut hankkeet: Hyvinkään kaupungin hallinnoima konsortio (Hyvinkää, Järvenpään kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta, Tuusulan kunta), Keski-Uudenmaan kuntien palvelusetelikokeilu 2016 - 2018, Hämeenlinnan kaupunki, Valinnanvapaus sote-palveluissa Hämeenlinnassa, Jyväskylän kaupunki, Valinnanvapauskokeilu -hanke (VaVa -hanke, joka toteutetaan esitettyä rajatumpana), Tampereen kaupunki, Valinnanvapauskokeilu, Ylä-Savon sote-kuntayhtymä, Ihminen edellä - valinnanvapaus-kokeilu Ylä-Savossa.

Ilman rahoitusta jääneet: Etelä-Savon sote-kuntayhtymä, Helsingin kaupunki, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kainuun sote, Porin kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Vantaan kaupunki.

Pääperusteena hylätyille hankkeille on se, että esitettyjen hankkeiden suunnitelmia tulisi muuttaa niin merkittävästi, että niillä ei ole realistisia mahdollisuuksia käynnistää ja toteuttaa kokeilu halutussa aikataulussa.