Ympäristöhankkeiden avustushaku käynnistyi

Ely-keskusten ensi vuoden ympäristöhankkeiden avustushaku on alkanut. Hakemuksia voi jättää marraskuun loppuun saakka.

Valtionavustuksia voi hakea muun muassa haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan, kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjaamiseen ja kunnossapitoon sekä erilaisiin vesistöhankkeisiin.

Esimerkiksi Pohjois-Savossa vuosina 2015 ja 2016 vesistöhankkeisiin tuli 13 hakemusta, joista avustusta sai 12. Avustuksia käytettiin muun muassa hoitokalastuksiin, vesikasviniittoihin, virtausolojen parantamiseen, pohjapatohankkeisiin, valuma-alueen vesiensuojelurakenteisiin sekä vesistösäännöstelyn kehittämishankkeisiin.

Pohjois-Savon ely-keskuksen yksikön päällikkö Jukka Hassinen kertoo, että valuma-aluekunnostuksilla pyritään estämään valuma-alueilta vesistöön tulevaa ulkoista kuormitusta. Avustettaviin hankkeisiin on sisältynyt myös hoitokalastuksen tukeminen alueilla, joissa vähempiarvoisen kalan runsaus on aiheuttanut vesistön sisäistä kuormitusta.

– Tälle vuodelle vesienhoidon toimenpiteisiin oli käytettävissä noin 100 000 euroa. Avustusta kannattaa hakea, koska niin saamme Pohjois-Savossa lisää vesientilaa parantavia hankkeita liikkeelle, Hassinen toteaa.