Yrittäjä laittoi Kuopiolle ison laskun – Ei huomauttanut virheestä, mutta haki siitä korvauksia

Kuopion kaupunki aikoo pysyä valitsemallaan linjalla karttulalaisen yrittäjän tekemän korvaushakemuksen suhteen.

Yrittäjä vaati, että kaupunki korvaa Karttulan palveluoppaissa olleiden virheellisten tietojen aiheuttamia vahinkoja.

Yrittäjän mukaan hänen tulonsa vähenivät väärien tietojen takia yhteensä 14 400 euroa vuosina 2011–2017.

Kaupungin lakimies hylkäsi vaatimuksen, koska palveluoppaat on laadittu Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon julkisten rekisteritietojen perusteella.

Lisäksi kaupunki pyysi ennen oppaiden julkaisua yrittäjiä tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan omat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Lakimies perusteli päätöstään sillä, että oppaaseen menneet virheet perustuivat yrittäjän omiin virheisiin rekisteritiedoissa sekä passiivisuuteen ja laiminlyönteihin tietojen tarkastuksessa.

Yrittäjä teki kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen, joka hylättiin.