Ekovoimala tuo elvytysruiskeen Varkauden seudulle

Itä-Suomen jätteenpolttolaitoksen rakentamisesta Leppävirran Riikinnevalle tehtiin maanantaina ratkaiseva investointipäätös. Riikinvoima Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti ekovoimalaitoksen toteuttamisesta ja hyväksyi laitoksen osakassopimukset.

Hankkeesta toivotaan piristysruisketta Varkauden talousalueelle. Ekovoimalan työmaalle syntyy noin 250 rakennusaikaista työpaikkaa. Toimiessaan voimalaitos työllistää 25–30 henkilöä, ja välillisten vaikutusten arvioidaan olevan samaa luokkaa.

– Toivottavasti pystytään toimimaan elvytysruiskeena ja tuomaan töitä alueelle. Hanke on mittava jo siitä syystä, että vaikutusalue on maantieteellisesti niin laaja, sanoo Riikinvoima Oy:n toimitusjohtaja Juha Räsänen.

Kyseessä on 123,3 miljoonan euron hanke, jossa kokonaislaitetoimittaja ja pääurakoitsija on Andritz Oy. Ekovoimalan uskotaan työllistävän rakennusvaiheessa myös Varkauden talousalueen alihankkijoita. Tiedossa on muun muassa maansiirto-, asennus- ja betonirakennusurakoita.

Andritzin Varkauden paikallisjohtaja Ari Nieminen kertoo, että aliurakoitsijat valitaan vaiheittain tulevan vuoden aikana.

– Tämä on meille tärkeä projekti. Se työllistää suunnittelua, projektinjohtoa ja hankintaa, ja näkyy varmasti myös talousalueen yrityksissä. Siihen pyritään, että käytetään paikallisia alihankkijoita.

Andritz toimittaa ekovoimalaan kiertopetitekniikkaan perustuvan kattilalaitoksen, jonka polttoaineteho on noin 54 megawattia. Laitos valmistetaan Andritzin yksiköissä Itävallassa ja Varkaudessa.

– Suunnitteluosuus ja joitakin toimituksia tulee Itävallasta, mutta muuten projekti tehdään Varkaudesta käsin, sanoo Nieminen.

Ekovoimalan maantieteellinen peitto on laaja. Kotitalousjätteet kuskataan Leppävirralle Pohjois- ja Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta, Keski-Suomesta ja Kainuusta.

Vuosittainen käsittelykapasiteetti on 145 000 jätetonnia. Tämä vastaa vuodessa noin 3 600 täysperävaunullisen rekan kuormaa, laskee Juha Räsänen.

– Tieparannuksia on tehtävä ja voimalaitoksen logistiikkaan kiinnitettävä huomiota. Päivittäinen määrä ei ole lopulta kovin iso. Jätettä otetaan vastaan arkisin, joten päivässä rekkoja on 10–20.

Riikinvoiman suurin osakas on Varkauden kaupungin ja Savon Voiman omistama Varkauden Aluelämpö 47,4 prosentin osuudella. Ekovoimala toimii itsenäisenä osakeyhtiönä.

Osakkaiden oman pääoman osuus kustannuksista on viidennes ja investointitukien kuusi prosenttia. Loppuosa on lainaa. Räsäsen mukaan rahoitussopimukset ovat viimeistelyvaiheessa.

Jätteiden koepoltot on määrä aloittaa Riikinnevalla kesällä 2016. Tuotannolliseen käyttöön laitos valmistunee joulukuussa 2016.

Rakennuslupa on käsittelyssä Leppävirralla tiistaina. Hankkeen ympäristöluvasta tehty valitus on puolestaan käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa.

Voimalaitos: Kaukolämpöä kotitalousjätteestä

Ekovoimalaitoshanke on kunnallisten jäteyhtiöiden sekä Varkauden Aluelämpö Oy:n yhteinen hanke. Sen tavoitteena on hyödyntää Itä- ja Keski-Suomen alueen jätehuoltoyhtiöiden syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte ja turvata kaukolämmön tuotanto Varkaudessa.

Poltettavat jätteet kerätään pääosin Pohjois- ja Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnista.

Andritz Oy:n kokonaislaitostoimitukseen kuuluu noin 54 MW:n kattilalaitos. Jätteenpolttokapasiteetti on 145 000 tonnia vuodessa.

Hankkeen investointipäätös ja osakassopimukset hyväksyttiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa maanantaina. Tuotannon on määrä käynnistyä 2016.

Uudet asetukset kieltävät orgaanisen jätteen loppusijoituksen kaatopaikoille vuoteen 2016 mennessä.

Kainuulaisten jätteet matkustavat etelään