Finanssivalvonta antoi Aalto Pankkiiriliikkeelle varoituksen ja sakon

Finanssivalvonta on antanut Aalto Pankkiiriliikkeelle julkisen varoituksen ja 20 000 euron sakon sijoitusneuvontaan liittyvistä laiminlyönneistä.

Finanssivalvonta teki viime vuonna Aalto Pankkiiriliikkeessä tarkastuksen, jossa keskityttiin selvittämään, miten yli 65-vuotiaille ei-ammattimaisille asiakkaille oli myyty sijoitusrahastoja ja muita sijoitustuotteita.

Tarkastuksessa havaittiin useita laiminlyöntejä, jotka koskivat pankkiiriliikkeen velvollisuutta hankkia riittävät tiedot asiakkaasta ja varmistua liiketoimien soveltuvuudesta asiakkaalle ennen sijoitusneuvonnan tarjoamista.

Tarkastuksessa havaittiin myös, että Aalto Pankkiiriliike ei ole säilyttänyt tietoja asiakkaille tarjotusta sijoitusneuvontapalvelusta niin, että tietojen avulla voitaisiin jälkikäteen todeta tapahtumien kulku.

Samalla havaittiin, että yhtiö on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa monimutkaisista sijoitustuotteista.

Finanssivalvonnan päätös ei ole vielä lainvoimainen, sillä Aalto Pankkiiriliikkeellä on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän aikana tiedoksisaannista.

STT ei keskiviikkona tavoittanut Aalto Pankkiiriliikkeen edustajaa kommentoimaan asiaa.

 

Ei korvauksia eläkeläisnaiselle

 

Helsingin Sanomat kertoi heinäkuussa, että Aalto Pankkiiriliike kieltäytyi maksamasta helsinkiläiselle eläkeläiselle korvauksia, vaikka sijoituslautakunta niin suositteli.

Lehden mukaan pankki oli kaupannut monimutkaisia ja riskialttiita sijoitustuotteita ikäihmisille. HS:n mukaan helsinkiläisnainen oli menettänyt yli 14 000 euroa neuvojen vuoksi.

Pankkiiriliike oli ilmoittanut sijoitus- ja vakuutusalan riita-asioita käsittelevälle Finelle, että yhtiöllä ei ole taloudellista mahdollisuutta noudattaa ratkaisusuositusta eikä sovitella asiaa. Helsingin Sanomien mukaan kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun sijoituspalveluyritys jättää noudattamatta Finen suositusta rahapulaan vedoten.