Finnpulpin Martti Fredrikson: Liian tiukat lupaehdot voivat vaarantaa hankkeen

Kuopion Sorsasaloon maailman suurinta havupuuhun perustuvaa biotuotetehdasta suunnittelevan Finnpulpin 1,4 miljardin euron hanke odottaa ympäristölupaa. Biotuotetehdas on herättänyt runsaasti keskustelua sekä puolesta että vastaan. Esimerkiksi Kuopion Vesi on ottanut ympäristölupahakemukseen hyvin tiukan kannan ja se vaatii Finnpulpilta tehokkaampaa prosessia. Kuopion Vesi on huolissaan siitä, että biotehtaan toiminta tulee aiheuttamaan merkittävästi riskejä kaupungin talousveden tuotannolle ja laadulle.

Finnpulpin toimitusjohtajan Martti Fredrikssonin mukaan yhtiössä työskennellään parhaillaan paitsi ympäristöluvan saamiseksi niin myös hankkeen rahoituksen eteen. Yhtiön puolelta on jo aikaisemmin julkisuudessa kerrottu, että viime vuonna oli ensimmäinen rahoituskierros ja ensi vuonna on tulossa toinen.

– Rahoituksesta ei ole kerrottavaa, mutta työ jatkuu päivittäin. Nyt voi sanoa, että huolimatta epävarmoista maailmanmarkkinoista tälle hankkeelle on investointi-ikkuna avoinna, Fredrikson sanoo.

Hänen mukaan Kuopion tehdashanke on herättänyt kiinnostusta maailmanlaajuisesti ja useilla eri mantereilla.

– On tyypillistä, että investointi-ikkunat saattavat myös sulkeutua. Nyt sellaista ei ole näköpiirissä, mutta tilanteet saatavat muuttua jos hankkeessa ei päästä etenemään. Ja jos tätä ei nyt jostain syystä saada aikaiseksi, niin tulevaisuudesta ei sitten enää tiedetä. Maailma muuttuu koko ajan.

Ympäristölupaprosessiin liittyvän keskustelun laajuus saa Fredriksonilta ymmärrystä.

– Keskustelut näen normaalina demokratiaprosessina, jollaisia aina liittyy tällaisiin suuriin hankkeisiin. Kallaveden laatu on tärkeä asia myös meille, vakuuttaa hän.

Fredrikson muistuttaa, että yhtiö on jo valmiiksi sitoutunut omassa hakemuksessaan EU.n tiukimpiin luparajoihin ympäristövaikutusten osalta.

– Se osoittaa, että suhtaudumme ympäristöasioihin vakavasti ja uskomme, että esittämillämme ratkaisuilla saamme aikaan toimivan tehdaskokonaisuuden. Selluteollisuutta on tehty suomessa yli 100 vuotta, eikä ongelmia juomaveden laadussa ole havaittu muuallakaan. Kuopiossa juomaveden laadulle asetetut kriteerit eivät tule meidän tehtaamme osalta ylittymään. Emme ole laskemassa Kallaveteen mitään sellaista, jota siellä ei jo ennestään olisi.

Ympäristölupaprosessi on erittäin tärkeä ja jopa kriittinen koko tehdashankkeen osalta.

– On mahdollista, että koko hanke jää toteutumatta liian tiukkojen lupaehtojan takia. Toteuttamispäätös tehdään ympäristöluvan ehtojen varmistuttua. Meidän lähtökohtamme on, että meille myönnetään tasapuolinen kohtelu verrattuna muuhun eurooppalaiseen ja suomalaiseen selluteollisuuteen, toteaa hän.

– Jos ryhdytään vaatimaan nykyisten EU:n asettamien tiukkojen rajojen meneviä arvoja, niin silloin riskit ovat suuret monella eri tasolla.

Ensimmäisen kerran Finnpulpin tehdasajatus nousi Fredriksonin mukaan esille yhtiön taustahenkilöiden keskusteluissa vuodenvaihteessa 2011-2012.

– Siihen aikaan metsäteollisuudessa oli aika masentava ilmapiiri ja tuotantolaitoksia lähinnä lakkautettiin. Meillä oli sellainen kutina, että tuotannon lisäämiselle Suomessa olisi taloudellisia edellytyksiä. Mitä enemmän asiaa selvittelimme, niin sitä innostuneempia siitä olimme. Eikä se ole muuttunut mihinkään, koska olemme tästä entistä enemmän innostuneita.

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi Finnpulpin tontin