GoSleep saa miljoona euroa EU:lta

Pieksämäellä toimiva GoSleep saa 1,05 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Euroopan komission Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelmaan kuuluvassa Euroopan innovaationeuvoston pilottihankkeessa on myönnetty rahoitusta kaikkiaan viidelle suomalaisyritykselle läpimurtoinnovaatioiden kehittämiseen.

GoSleep on kehittänyt muun muassa lentokentillä käyttävän patentoidun lepotuolin- ja tilan. Ns. unimunia on käytössä Helsinki-Vantaan lentoaseman lisäksi monilla muilla kansainvälisillä lentokentillä.

Komission myöntämän rahoituksen tarkoituksena on auttaa yrityksiä niiden innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen demonstroinnissa, testauksessa, pilotoinnissa ja skaalaamisessa.

Yrityksille on tarjolla myös ilmaista yritysvalmennusta ja yrityskiihdyttämöpalveluja.

Suomi menestyi hakukierroksella hyvin. Rahoitetuista yrityksistä 13 tuli Espanjasta, 6 Alankomaista, 5 Ranskasta ja Suomesta sekä loput kolmestatoista muusta maasta. Reilun 94 miljoonan euron summa jaettiin kaikkiaan 57 yritykselle.