Hallitus luopui voimalaitosten kiinteistöveron nostosta

Hallitus on luopunut voimalaitosten kiinteistöveron nostosta.

Hallitus on antanut lokakuun alussa lakiesityksen, jonka mukaan kiinteistöverojen ala- ja ylärajoja korotetaan 2018 ja 2019.

Esityksestä on kuitenkin tippunut pois luonnosvaiheessa vielä mukana ollut voimalaitosten kiinteistöveron nosto. Lakiluonnoksessa voimalaitosten kiinteistöveron enimmäismäärä olisi kohonnut 3,1:stä 3,5:een prosenttiin.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sanoo, että voimalaitosten kiinteistöveron korotuksesta luovuttiin, koska haluttiin estää suomalaisen vesivoiman kilpailukyvyn heikkeneminen.

– Pohjoismaissa toimitaan yhteisellä sähkömarkkinalla ja esimerkiksi Ruotsissa vesivoiman kiinteistöveroa lasketaan. Siksi vesivoiman kiinteistöveron korotus Suomessa olisi heikentänyt vesivoiman kilpailuasemaa liiaksi, Tiilikainen sanoo.

Lakiluonnokseen annetuissa lausunnoissa nimen omaan voimalaitosten kiinteistöveron nostoa arvosteltiin voimakkaasti.

Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) huomautti lausunnossaan, että korotus olisi heikentänyt voimayhtiöiden kannattavuutta tilanteessa, jossa tukkusähkön markkinahinnat ovat ennätyksellisen alhaalla ja yhtiöiden kannattavuus heikko.

Suomen suurin vesivoimantuottaja Kemijoki Oy kertoi lausunnossaan, että sen liikevaihdosta kiinteistöveron osuus oli viime vuonna peräti 44 prosenttia, yhteensä 19 miljoonaa euroa. Yhtiö laski lausunnossaan, että sen maksaman kiinteistöveron määrä nousisi noin kahdella miljoonalla eurolla.

– Kiinteistöverot ovat nousseet vuodesta 2004 vuoteen 2016 mennessä 184 prosenttia, yhtiö ilmoitti lausunnossaan.

Kiinteistöveroa koskevan lakiluonnoksen lisäksi eduskunnassa on paraikaa hallituksen esitys, joka siirtäisi tuulivoimapuistoissa sijaitsevat tuulivoimalat korkeamman voimalaitosveron piiriin. Suomen tuulivoimaloista pääosa sijaitsee useamman voimalan puistoissa.

Tiilikainen toteaa, että sähköntuotannolle kohdennettu kiinteistöveron lisäkertymä saadaan tarkentuneen arvion mukaan kasaan jo pelkällä tuulivoimaloiden kiinteistöveron muutoksella.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.