Ihan hyvin meillä menee – kuluttajat ja yritykset luottavat talouteen

Sekä kuluttajien että yritysten luottamus talouteen on edelleen vahvempaa kuin yleensä, kertovat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattori ja Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorit.

Kuluttajien luottamus Suomen talouteen heikentyi kesäkuussa hieman toukokuuhun verrattuna arvosta 24,8 arvoon 23,0. Heikentyminen ei kuitenkaan tunnu paljoa, sillä luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo on vain 12,5.

Elinkeinoelämän kaikilla aloilla luottamus on pitkän aikavälin keskiarvoa vahvempaa. Teollisuuden luottamus on lähellä EU-maiden keskiarvoa. Rakentamisessa luottamus taas on EU-keskiarvoa matalammalla ja palveluyrityksissä EU-keskiarvoa korkeammalla.

Vähittäiskaupan luottamus on selvästi vahvempaa kuin EU:ssa keskimäärin.