Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos nostaa profiiliaan

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos on liittynyt kansainväliseen maailman laajimpaan kauppakorkeakoulujen verkostoon, jonka tavoitteena on vahvistaa kauppatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen laatua.

AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) -verkoston tarjoamalla akkreditoinnilla varmistetaan ja kehitetään opetuksen laatua.

Akkreditointiin sisältyy jatkuvan kehittämisen tavoite, jonka saavuttamista tuetaan kotimaisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä, uusilla innovaatioilla sekä koulutuksen vaikuttavuuden mittaamisella.

Prosessiin kuuluu itsearviointi ja ulkoinen arviointi, joilla varmistetaan että opetussuunnitelma, opetuksen sisältö ja toteutus, oppimistulokset, henkilökunta, tutkimus ja yritysyhteistyö ovat tarkoituksenmukaisella tasolla.

– Visiomme vuoteen 2030 mennessä on olla kansainvälisesti houkutteleva Business School, joka on tunnettu uraauurtavan tieteellisen tiedon tuottamisesta. Haluamme olla korkealaatuisen kauppatieteellisen koulutuksen koti, joka tuottaa asiantuntijoita liike-elämään ja yhteiskuntaan, kuvailee kauppatieteiden laitoksen johtaja, apulaisprofessori Saara Julkunen.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan varadekaani, professori Matti Turtiainen kertoo, että kauppatieteiden laitos rakentaa Itä-Suomen alueelle sopivan toimintamallin yhteistyössä yritysten ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

Yhteistyö sisältää esimerkiksi yritysvierailuja, aktiivista ja systemaattista opetukseen osallistumista sekä opetuksen kehittämistä vastaamaan työelämän tarpeita.

– Kun opiskelijat tulevat tutuiksi liike-elämän edustajien kanssa jo opiskeluvaiheessa, heidän urapolkunsa helpottuvat. Itse asiassa meidän on mahdollista rakentaa myös uusia ja pysyviä käytänteitä tulevaisuuden elinkeinoelämän tarpeisiin, Turtiainen sanoo.