Jäätteenmäki: TTIP on jo lähes mahdoton tehtävä

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä vapaakaupan lisäämistä koskeva sopimus eli niin sanottu TTIP-sopimus on jumittunut neuvotteluosapuolten avainkohtina pitämiin asioihin, eivätkä neuvotteluiden jatkonäkymät ole suotuisat, europarlamentaarikko, Euroopan parlamentin varapuhemies Anneli Jäätteenmäki (kesk.) kirjoittaa blogissaan.

– TTIP-neuvottelut tuntuvat yskivän juuri kaikissa niissä asioissa, jotka EU tai USA on nimennyt prioriteeteikseen. Erilaisten intressien yhteensovittaminen tuntuu monelta osin mahdottomalta, Jäätteenmäki katsoo.

– Vaikka kolme vuotta ei ole poikkeuksellisen pitkä aika kauppaneuvotteluissa, tuntuvat neuvottelut lähes ajautuneen karille.

Jäätteenmäen mukaan ongelmia on aiheuttanut esimerkiksi se, ettei Yhdysvallat ole halukas luopumaan protektionistisista käytännöistään. Tällaisia käytäntöjä ovat muun muassa velvoite tehdä julkiset hankinnat kotimaasta.

Yhdysvallat ei ole myöskään suostunut EU:n esitykseen investointituomioistuimesta, joka olisi avoimempi kuin neuvotteluissa esillä pidetty investointisuojaa koskevien riitojen ratkaiseminen suljetussa välimiesmenettelyssä.

EU tai Yhdysvallat ei kumpikaan ole osoittanut halukkuutta luopua omasta sääntelystään, vaikka neuvotteluiden pyrkimyksenä oli pyrkiä yhteiseen sääntelyyn, Jäätteenmäki listaa.

Hänen mukaansa yhtäkään sopimuksen 30 luvusta ei ole neuvoteltu loppuun asti.

– TTIP-neuvottelujen menestyksekäs läpivienti näyttää jo lähes mahdottomalta tehtävältä, Jäätteenmäki päättelee.

Lähteet:

Anneli Jäätteenmäen kotisivut

http://annelijaatteenmaki.net/haaksirikkoutunut-kauppasopimus/