Keitele Forestin liikevoitto kasvoi isosta investoinnista huolimatta

Sahatavaraa valmistavan Keitele Forest -konsernin liikevaihto ja liiketulos paranivat viime vuoden elokuun lopussa päättyneellä tilikaudella.

Yhtiön liikevaihto oli 266 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 237 miljoonaa euroa eli liikevaihto kasvoi 12 prosentilla.

Keitele Forestin liikevoitto kasvoi elokuun 2017 lopulla päättyneen tilikauden 19,1 miljoonasta eurosta 22,6 miljoonaan euroon.

Konserni kokonaisinvestoinnit tilikaudella 2018 olivat 43,3 miljoonaa euroa. Suurin investointi oli elokuussa 2018 valmistunut Alajärven saha, johon yhtiö satsasi 38 miljoonaa euroa.

– Investoinnin ansiosta konsernin tuottavuus parantuu ja sahatavaran tuotantokapasiteetti nousee 200 000 kuutiometrillä, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Keitele Timber Oy:n sahauskapasiteetti Keiteleellä, Kemijärvellä ja Alajärvellä on yhteensä yli miljoona kuutiometriä vuodessa.

Keitele Forest ennakoi, että suhdannehuipusta huolimatta sahateollisuuden tuotanto Suomessa jää 12 miljoonan kuutiometrin tasolle. Viennin osuus tuotannosta on noin 9 miljoonaa kuutiometriä.

– Puutuotteiden kysyntä uusiutuvana, ekologisena rakennusmateriaalina on lisääntynyt maailmalla. Sahavaran kysynnän kasvu suuntautuu kuitenkin alemman laadun ja hintatason tuotteisiin kehittyvillä markkinoilla ja puupohjaisissa pakkauksissa. Maailmantalouden kasvun hiipuessa sahatavaran kulutuksen kasvu hidastuu myös Kiinan ja kehittyvän Aasian markkinoilla. Korkea tukin hinta luo haasteita suomalaiselle sahateollisuudelle markkinaosuuden puolustamisessa, yhtiön tiedotteessa todetaan.