Kiinteistöveron määrä on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa

Kiinteistöveroa maksetaan vuonna 2016 yhteensä 1 675 miljoonaa euroa, mikä on 46 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna.

Kiinteistöveron määrä on kasvanut vauhdilla. Viimeisten kymmenen vuoden aikana veron määrä on yli kaksinkertaistunut. Kiinteistöveron määrän kasvu johtuu kiinteistöveroprosenttien ja verotusarvojen kiristämisestä.

Vuonna 2012 kiinteistöveroa maksettiin 1 184 miljoonaa euroa, vuotta myöhemmin 1 366 miljoonaa euroa.

Kiinteistöverolla on tänä vuonna yli kaksi miljoonaa maksajaa. Kaikista kiinteistöveron maksajista henkilöasiakkaita on hieman yli 92 prosenttia. He maksavat 31,5 prosenttia kiinteistöverosta. Yhteisöt, kuten asunto-osakeyhtiöt, maksavat noin kaksi kolmasosaa.

Suurin osa henkilöasiakkaista maksaa alle 1 000 euroa kiinteistöveroa. Keskiarvo on 274 euroa henkilöä kohti.

Kiinteistöverosta noin kolmannes kerätään kiinteistöistä, jotka sijaitsevat Uudellamaalla. Toiseksi eniten kiinteistöverotuottoa tulee Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta

Kiinteistöverosta lähes 74 prosenttia kertyy rakennuksista. Loppuosa on maapohjasta kerättävän veron osuutta.

Vuoden 2016 kiinteistöverotiedot käyvät ilmi Verohallinnon ja Tilastokeskuksen tuottamista kiinteistöverotuksen tilastoista.