Kuopiossa ja Varkaudessa luottamus talouden kasvuun muuta maata vankempaa

Pohjois-Savossa toimivien yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat entisestään vahvistuneet. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tiistaina julkistamasta Pk-yritysbarometristä.

Jo viime keväänä julkistettu barometri näytti suuntaa, että toiveikkuus taantuman taittumiseen oli vahvistunut. Nyt sama toiveikkuus on kasvanut merkittävästi ja peräti 43 prosenttia pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana.

Varsinkin Kuopion seudulla luottamus kasvuun on vankkaa. Koko maan suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on 32 ja Kuopion seudun vastaava saldoluku on 41. Hyvänä kakkosena tulee Varkauden seutu, jonka saldoluku 35. Ylä-Savon vastaava saldoluku on 22.

– Pohjois-Savon alueella erityisesti Kuopion, mutta myös Varkauden seutukunnilla uskotaan muuta maata vahvemmin suhdanteiden kääntymiseen parempaan päin. Kuopiossa kaikki hypetys alkaa näkymään ja Varkaus on perinteisesti ollut maakunnan viennin veturina. Molemmilla seuduilla uskotaan myös liikevaihtojen kasvavan, Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen luonnehtii barometrin tuloksia.

Maakunnan suhdannenäkymät myös henkilökunnan määrän suhteen ovat viime kevättä korkeammalla. Varsinkin Kuopion seudulla henkilökunnan määrän kasvuun uskotaan lähes tuplasti muuta maata enemmän.

– Pk-yritysbarometri on erittäin luottavasti ennustanut tulevat talouden suhdanteet, suuntaan jos toiseenkin, Nykänen jatkaa.

Kehittämistarpeita koko maan ja myös Pohjois-Savon pk-yrityksissä on eniten juuri markkinoinnissa ja myynnissä.

– Tässä asiassa maailma ei ole muuttunut mihinkään. Myynnin ja markkinoinnin tarve on eräällä tavalla iäisyyskysymys, Arto Nykänen sanoo.

Pk-yritysten käyttämistä digitaalisista työkaluista ylivoimaisesti merkittävin keino ovat yritysten omat nettisivut. Pohjois-Savossa omat nettisivut on 80 prosentilla yrityksistä.

– Mutta sitten on 20 prosenttia sellaisia, joilla ei ole lainkaan omia nettisivuja. Jos niitä ei ole, niin kuinka asiakkaat löytävät yritykset, Nykänen kysyy.

Työllisyyden näkökulmasta yritysten kasvuhalukkuus on myönteinen asia. Pohjois-Savossa uusien avointen työpaikkojen määrä on ollut kasvussa, mutta niiden tyyppi on muuttumassa.

– Erilaiset provisiotyöt nostavat osuuttaan jatkuvasti. Lisäksi työmarkkinoille syntyy entistä enemmän projektityyppistä työskentelyä, Pohjois-Savon ely-keskuksen Yrittäjyys ja Osaaminen -yksikön päällikkö Jan Blomberg toteaa.

Hänen mukaan kehitystrendissä ei näyttäisi tapahtuvan suuria muutoksia.

– Mutta vaikka työttömyys laskee niin pitkäaikaistyöttömyys samalla kasvaa, muistuttaa hän.

Ulkoista rahoitusta yritykset hakevat investointeihin sekä entistä useammin myös kasvun rahoittamiseen.

– Toisaalta osa rahoitusta tarvinneista ilmoittaa, ettei ole kuitenkaan koskaan hakenut mistään tarvitsemaansa rahoitusta. Tämä tarkoittaa, että rahoittajien ja yrityskehittäjien jalkatyötä täytyy lisätä entisestään, Finnveran aluejohtaja Hannu Puhakka toteaa.

Omistajanvaihdosta suunnittelee noin puolet maakunnan yrittäjistä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Samaan aikaan vain viidennes yrittäjistä näkee toiminnan kasvun olevan mahdollista yritysoston kautta.

– Yrityksen myyntiä tulisi alkaa suunnitella jo sen perustamisvaiheessa. Viimeistään sitä täytyy suunnitella 10 vuotta ennen mahdollista luopumistaan. Myönteistä on, että alueen kunnat ovat yksimielisesti päättäneet maakunnallisen omistajanvaihdospalvelun pysyvästä rahoituksesta ensi vuoden alusta alkaen, Arto Nykänen toteaa.

Toimitilat: Savon Yrittäjät muuttaa Aapeliin

Savon Yrittäjien toimisto muuttaa lokakuun alusta alkaen uusiin tiloihin Aapeliin, aivan Kuopion torin laidalle. Tällä hetkellä samoissa Aapelin tiloissa toimivat jo Uusyrityskeskus Kuopion seutu sekä ProAgrian yritysneuvonta.

– Samoihin tiloihin muuttamisen taustalla ovat synergiaedut, koska palvelemme asiakkaita Kuopiosta ja lähikuntien alueelta, Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen kertoo.

Aikaisemmin Savon Yrittäjien toimisto sijaitsi neljän vuoden ajan Kuopion Asemakadulla, aivan rautatieasemaa vastapäätä olevassa kiinteistössä.

Rakentajilla riittää töitä Kuopion seudulla