Lainakoroista kaupungille 10,9 miljoonan euron vuositulot

Kuopion Energia liikelaitoksen myynti Kuopion Energia Oy:lle käypään hintaan tuottaisi kaupungille yhteensä 155 miljoonan euroa. Yritysjärjestely on tarkoitus rahoittaa kaupungin omistajalainoilla, joiden korkotuotot olisivat pääosa omistajatuloutuksesta.

Kahden 5,3 prosentin bullet-lainan ja perustamislainan tuotot kaupungille olisivat vuosittain yhteensä 10,9 miljoonaa euroa.

Konsulttitoimisto Pöyry suosittelee, että liikelaitoksen energialiiketoiminnot myytäisiin osakeyhtiölle ja sähkönsiirtoa varten perustettaisiin erillinen tytäryhtiö Kuopion Energia Oy:lle.

Uusi Kuopion Energia -konserni olisi kokonaisuus, joka lähtötilanteessa pyörittäisi noin 100 miljoonan euron liikevaihtoa. Kymmenen vuoden tähtäimellä liikevaihto kasvaisi jo 150 miljoonan euron tasolle.

Käyttökate kasvaisi 30 miljoonasta eurosta 50:een ja liikevoitto 7:stä 22 miljoonaan euroon, mikä vastaisi 4–8 prosenttia liikevaihdosta. Pöyryn ennustejakso ulottuu vuoteen 2035.

Tulostasoa rasittavat varsinkin alkuvuosina yhtiöittämisen ja suurten kertainvestointien tuottamat velat. Kuopion Energian omavaraisuusasteen hahmoteltu rahoitusjärjestely vetäisi erittäin matalalle 3–4 prosentin tasolle.

Pelivaraa järjestelyyn toisi se, ett tlouden kriisiytyessä kaupunki voisi alentaa väliaikaisesti kertalyhenteisen bullet-lainan korkoa tai muuntaa osan lainoista pääomalainaksi.

Energiayhtiön liiketoimintojen nettokassavirraksi Pöyry laskee ennustejaksolla yli 20 miljoonaa euroa.