Liittymien puhelinmyyntikiellolle esitetään jatkoa

Kännykkäliittymien puhelinmyynnin kieltoa halutaan jatkaa kolmen vuoden ajan. Nykyinen kielto markkinoida matkapuhelinten liittymiä puhelimitse on määräaikainen ja päättyy heinäkuun alussa.

Liittymien puhelinmyynti kiellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Sillä haluttiin suojata kuluttajia häiritsevältä kaupanteolta ja myös estää epätervettä kilpailua markkinoilla. Kieltoa on sen jälkeen jatkettu määräaikaisena.

Kiellon jatkaminen aina heinäkuuhun 2021 saakka on mukana hallituksen esitysluonnoksessa, joka koskee sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamista.

Liittymiä ei saa markkinoida puhelimitse toisen operaattorin asiakkaille muuten kuin kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä. Ministeriön mukaan kiellon taustalla olivat 2010-luvun alkuvuosien ylilyönnit, joihin johtivat kova kilpailu ja kaupanteon ulkoistaminen puhelinmyyntiyrityksille.

Seurauksena oli esimerkiksi yleistä hämminkiä ja katkoksia liittymissä, kun numeron siirto pitkittyi. Joillekin kuluttajille päätyi myös päällekkäisiä liittymiä. Suuri osa ongelmista johtui puhelinmyynnistä, jolla yritettiin houkutella kilpailijalle vaihtava asiakas takaisin.

Monet ministeriöt, etujärjestöt ja myös teleoperaattorit itse ovat kannattaneet myyntikiellon jatkamista. Tavoitteena on estää markkinahäiriöitä ja suojata kuluttajia.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä. Lain ehdotetaan tulevan voimaan 25. toukokuuta, jolloin myös EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa.