Manpower: Työväkeä palkataan pian töihin

Henkilöstökonsultti ja -vuokraaja Manpower ennakoi, että suomalaiset työnantajat alkavat palkata vähitellen lisää työvoimaa. Kolmannen vuosineljänneksen tarpeitaan arvioineista työnantajista 12 prosenttia ilmoitti lisäävänsä ja 6 prosenttia vähentävänsä väkeä.

Työllistämisaikeiden indikaattorina käytetty saldoluku +6 oli kolme prosenttiyksikköä heikompi kuin toisella vuosineljänneksellä, mutta työllistymisnäkymät olivat samalla tasolla kuin vuosi sitten.

– Kokonaisindeksi on positiivinen jo toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Suomi hengittää sen tärkeimpien vientimaiden tahdissa. Usko orastavaan kasvuun viriää Suomessakin, vaikka mistään selkeästä käänteestä ei voidakaan vielä puhua, Manpowerin aluetoimistoista vastaava liiketoimintajohtaja Esa Rantanen arvioi tiistaina Kuopiossa.

Optimistisimpia työllistämisaikeita raportoivat työnantajat Etelä-Suomessa, jossa indikaattori oli +12.

Itä-Suomen osalta työllistämisaikeiden indikaattorin tulos oli +11, kun Länsi-Suomessa jäätiin +2:een. Pohjois-Suomessa ennakoitiin selkeästi huonompi näkymiä, sillä indikaattori painui -10:een.

Selkeimmin työllisyystilanne on parantumassa teollisuudessa, jonka indikaattori oli +11:ssa. Työllistämisaikeet kohenivat myös sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollossa (+8%) sekä julkishallinnossa, koulutuksessa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa (+6 %).

Toimialoista heikoimmat näkymät olivat kuljetus-, varastointi- sekä informaatio- ja viestintäalan työnantajilla (-22%). Jyrkimmässä laskussa oli kuitenkin työvoimatarve rakennusalalla, jonka osalta indikaattori laski 32 prosenttiyksikköä.

Manpowerin työmarkkinabarometriin haastateltiin 621 työnantajaa. Tulosten virhemarginaali on 3,9 prosenttia. Luvuissa ei ole huomioitu työvoimatarpeen kausivaihteluja.

Pula osaavasta työvoimasta kärjistyy yleensä noususuhdanteessa. Suomessa työnantajat eivät ole vielä laajalti huolissaan työvoimapulasta. Vastaajista 67 prosenttia arvioi, ettei ammattilaisten löytäminen ole jarru heidän liiketoiminnalleen.

– Muissa maissa luvut ovat melkein päin vastoin. Suomessa on ilmeisesti edelleen yrityksissä alihyödynnettyä kapasiteettia. Nyt yritetään puristaa vähemmällä enemmän, sanoo johtaja Mika Wilén, joka vastaa Manpowerin markkinoinnista ja sidosryhmäsuhteista.

– Jos vienti lähtee vetämään, menee aika monta kuukautta ennen kuin tilanne heijastuu työvoimatarpeeseen.

Suomalaisten työnantajien näköalattomuus paljastuu tutkimustiedosta, jonka mukaan 41 prosentilla työnantajilla ei ole minkäänlaista strategiaa työvoimapulan hoitamiseen tulevaisuudessa. Myös työmarkkinoille tulevien nuorten sitouttamista yrityksiin pitäisi ajatella uudesta näkökulmasta, sillä riskinä on työpaikanvaihtajien kierre.

– Talentti käyttäytyy työmarkkinoilla kuin sivistynyt kuluttaja, Wilén kuvaa.