Monikansalliset yritykset vievät tuotot pois Suomesta

Monikansalliset yritykset välttävät yhä enemmän verojen maksamista Suomeen niin, että ne siirtävät tulojaan matalamman verotuksen maihin siirtohinnoittelun avulla. Verohallinnon mukaan siirtohinnoittelutapausten määrä on ollut viime aikoina kasvussa.

Siirtohinnoittelussa tuloksen heikentäminen keinotekoisesti onnistuu esimerkiksi siten, että Suomessa toimiva tytäryhtiö saa lainaa tai tilaa konsulttipalveluita emoyhtiöltä, vaikka ne eivät olisi tarpeellisia.

Konserniverokeskus on asettanut Suomessa toimiville yrityksille 10 viime vuoden aikana vuosittain yhteensä keskimäärin 100 miljoonan euron lisäykset verotettaviin tuloihin, mikä on tarkoittanut noin 30 miljoonan euron vuotuista lisäystä yhteisöveroihin. Tosin valtaosa yrityksistä valittaa verottajan määräämistä jälkiveroista, mikä useimmiten johtaa tapauksien puimiseen hallinto-oikeuksissa.

Konserniverokeskus tekee vuosittain satakunta verotarkastusta, joista muutamia kymmeniä tehdään kohdistetusti niin, että niissä keskitytään pelkästään siirtohinnoitteluun.