Neljäsosalla yrityksistä usein virheitä laskuissa

Neljäsosalla yrityksistä ja julkisyhteisöistä kuluu huomattavasti aikaa laskutuksen virheiden ja puuttuvien tietojen selvittelyyn. Sampo Pankin, Logican ja Intrum Justitian tutkimuksesta ilmenee, että osallistuneista organisaatioista noin puolet ei seuraa laskutuksesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Puolet tutkimuksen vastaajista ennakoi sähköisen laskutuksen osuuden kasvavan voimakkaasti seuraavan kolmen vuoden aikana. Tällä hetkellä sähköisen laskutuksen määrä on alle kymmenen prosenttia kaikista laskuista.

Tutkimukseen osallistui runsaat 50 yritystä ja julkisyhteisöä.