Normet uudistaa toimintamallinsa

Iisalmelainen Normet-konserni on päättänyt uudistaa toiminatamallinsa. Uudistuksen tavoitteena on luoda yksinkertaistettu toimintamalli, joka lisää asiakaslähtöisyyttä ja nopeutta.

Normetin mukaan samassa yhteydessä organisaatio muuttuu entistä matalammaksi. Muutoksella halutaan varmistaa kyky investoida tulevaisuuteen – parantuneen tehokkuuden myötä konsernin kannattavuuden odotetaan parantuvan.

Myynti tulee jatkossa jakautumaan neljään maantieteelliseen alueeseen. Näin asiakkaan ääni kuuluu entistä paremmin Normetin johtoryhmässä, johon neljän myyntialueen johtajat jatkossa kuuluvat. Myyntialueet ovat vastuussa Normetin koko tarjoaman myynnistä.

– Uskon, että uudistettu asiakaslähtöisyyttä lisäävä toimintamalli auttaa meitä kasvamaan ja skaalaamaan liiketoimintaamme kannattavasti. Tehtävät muutokset ovat olennaisen tärkeitä kilpailukykyisen kustannusrakenteen ja selkeän vastuunjaon takaamiseksi, sanoo Normet-konsernin toimitusjohtaja Robin Lindahl tiedotteessa.

Uusi rakenne astuu voimaan 1. heinäkuuta alkaen.