OECD korottaisi veroja ja supistaisi opintorahoja

Teollisuusmaiden talousjärjestö OECD ehdottaa, että Suomi vakauttaa julkisen taloutensa muun muassa korottamalla arvonlisä- ja kiinteistöveroja. Järjestön neuvoihin kuuluu myös, että opintorahoja korvattaisiin opintolainoilla.

OECD suosittelee lisäksi, että kuntien menot sekä sosiaalikustannukset pistettäisiin kuriin. Työmarkkinoilla lisättäisiin joustavuutta.

OECD:n suositukset sisältyvät järjestön tänään Helsingissä julkaisemaan maaraporttiin.

Järjestö kehottaa Suomen hallitusta laatimaan nopeasti vakautusohjelman, joihin veronkorotukset ja muut toimet sisältyvät. OECD:n mukaan vakautusohjelma varmistaisi sujuvan siirtymisen pois elvyttävästä politiikasta, kun talouskasvu alkaa olla vakaalla pohjalla.

OECD huomauttaa, että Suomen näkymät ovat heikentyneet kriisin vuoksi merkittävästi muun muassa tuotantokapasiteetin supistumisen takia.

Oppositiopuolue SDP on toistanut vaatimuksensa siitä, että heinäkuussa voimaan tulevaa arvonlisäveron korotusta pitäisi lykätä. SDP:n ryhmänjohtaja Eero Heinäluoma sanoi, että orastavaa talouskasvua ja työpaikkoja ei pitäisi nyt turhaan vaarantaa.