Pankin tutkimus: Asuntovelalliset odottavat korkojen nousevan

Asuntovelalliset näyttävät odottavan korkojen nousua, kertoo POP Pankin viime vuoden lopussa tekemä tuore tutkimus. Siinä selvitettiin kuluttajien suhtautumista koronnousulta suojautumiseen.

Taloustutkimuksen kanssa yhteistyössä toteutettuun kyselyyn vastasi reilu tuhat henkilöä, joilla on asuntolainaa. Tyypillisimmin vastaajat olivat ottaneet 100 000 – 200 000 euron suuruisen asuntolainan ja tutkimuksen tekohetkellä laina-aikaa oli suurimmalla osalla vastaajista jäljellä yli seitsemän vuotta.

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajien omia arvioita korkotason kehityksestä. Asuntovelallisten näkemys korkojen kehityksestä näytti olevan linjassa markkinoiden odotuksen kanssa, eli selvä enemmistö arvioi korkojen nousevan tulevina vuosina. Noin 79 prosentilla vastaajista oli kuitenkin vaihtuvakorkoinen asuntolaina ilman koronnousulta suojaavia elementtejä.

– Tutkimuksen mukaan 60 prosenttia asuntolaina-asiakkaista odottaa korkojen nousevan, mutta neljällä viidestä on vaihtuvakorkoinen asuntolaina, jolloin koronnousu vaikuttaa täysimääräisesti lainan korkoon. Kun asuntolainojen määrät ovat suuria ja kotitalouksien velkaantuneisuus on tällä hetkellä poikkeuksellisen korkealla tasolla, niin tilanne on huolestuttava, POP Pankin johtaja Timo Hulkko pohtii tiedotteessa.

Korkokatto nähtiin tutkimuksen perusteella kiinnostavimpana vaihtoehtona koronnousulta suojautumiseen. Kiinteä korko kiinnosti siitä aiemmin kokemusta omaavia vastaajia.