Pohjois-Savon kehitysnäkymät kirkastuvat

Pohjois-Savon talouden kokonaisnäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat aiempaa positiivisemmat. Talouden nousua odottaa aiempaa useampi ja pohjakosketuksen uskotaan olevan takana. Arviot sisältyvät maanantaina julkaistun Alueelliset kehitysnäkymät -raportin Pohjois-Savon osuuteen, johon on koottu näkemyksiä seutukuntien nykytilasta ja lähiajan talouskehityksestä.

Viime kevään tilanteeseen verrattuna talouden ilmapiiri on kehittynyt edelleen myönteiseen suuntaan ja yrityksissä ollaan positiivisen odottavalla kannalla. Yleisen suhdanteen arvioidaan nähneen pohjatasonsa. Yrityskohtaiset erot ovat kuitenkin jatkuneet edelleen suurina.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta korostaa, että oleellista on saada tuettua orastavia investointiodotuksia siten, että investoinnit pääsevät käyntiin.

– Samaan aikaan on huolehdittava alueen osaamispotentiaalista ja työvoiman kilpailukykyisestä osaamisesta. Kuopioon suunnitteilla oleva metsäteollisuuden suurinvestointi voisi nostaa talouden ja työllisyyden ripeään kasvuun, Virranta toteaa tiedotteessa.

Pohjois-Savon alueella erityisesti Kuopion, mutta myös Varkauden seutukunnilla, uskotaan jopa muuta maata vahvemmin suhdanteiden kääntyvän parempaan. Erityisesti Kuopion alueen pk-yritykset uskovat voivansa työllistää tulevina kuukausina lisää henkilökuntaa. Yksikön päällikkö Jan Blomberg kertoo, että jo tällä hetkellä esimerkiksi Ylä-Savon yritykset ovat viestineet, ettei riittävän osaavaa työvoimaa ole kovin helposti saatavilla metallialalle.