Sofia Pankin tallettajat saamassa rahansa takaisin

Selvitystilaan asetetun Sofia Pankin tallettajat ja velkojat ovat saamassa rahansa pois. Finanssivalvonnan väliaikatietojen mukaan pankin varojen kirjanpitoarvo ylittää talletusten ja muiden velkojen määrän.

Talletusten ja muiden velkojen kokonaismäärä on noin 180 miljoonaa euroa, josta talletuksia noin 150 miljoonaa ja rahamarkkinasijoituksia noin 30 miljoonaa. Valtaosa on likvidissä eli helposti rahaksi muutettavassa muodossa.

Finanssivalvonta arvioi, että ottaen huomioon talletussuojarahaston tuoman 50 000 euron lisäsuojan, Sofia Pankin selvitystilasta aiheutuvat menetykset jäävät pahimmassakin tapauksissa melko vähäisiksi.

Finanssivalvonta peruutti Sofia Pankin toimiluvan viime kuun lopulla sen jälkeen kun ilmeni, että pankin vakavaraisuus alitti säädetyn minimirajan. Vuosi sitten toimintansa aloittaneella pankilla on noin 5 000 tallettajaa. Tallettajien rahat on toistaiseksi jäädytetty.