Talouden kasvu oli vahvaa viime vuonna Pohjois-Savossa

Talouden kasvu oli vahvaa viime vuonna Pohjois-Savossa. Yritysten liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia, kun koko maassa kasvu oli hieman yli kuusi prosenttia.

Pohjois-Savossa liikevaihdon kasvua tapahtui lähes kaikilla aloilla. Teollisuudessa oli lähes kymmenen prosentin kasvu usean heikomman vuoden jälkeen. Kasvua oli erityisesti metalliteollisuudessa, jossa esimerkiksi metallituotteiden ja koneiden laitteiden valmistuksessa liikevaihto kasvoi 12,2 prosenttia. Myös metsäteollisuudelle viime vuosi oli erityisen hyvä. Liikevaihdon arvo kasvoi mekaanisessa puunjalostuksessa 14,6 prosenttia ja sellussa ja kartongissa 6,8 prosenttia.

Myös energiateknologialle viime vuosi oli selkeä kasvun vuosi (10,3 %) Pohjois-Savossa. Koko maassa alan liikevaihto kasvoi vain alle prosentin.

Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli kärjessä viennin osalta. Vienti kasvoi vuonna 2017 16,4 prosenttia ja oli vahvaa molemmilla vuosipuoliskoilla.

Sisä-Savossa, Ylä-Savossa ja Koillis-Savossa liikevaihto kasvoi enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Myös Varkauden seudulla vienti piristyi 15 prosentin verran.

Viennin osalta kasvu oli vahvaa kaikilla toimialoilla elintarviketeollisuutta lukuunottamatta. Sahatavaran vienti kasvoi vajaa 18 prosenttia ja sellu- ja paperiteollisuuden yhdeksän prosenttia. Koko metalliteollisuuden vienti kasvoi jopa 19 prosenttia.