Työvoimakustannukset laskivat ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset laskivat huhti–kesäkuussa ensimmäistä kertaa noin kuuteen vuoteen. Tilastokeskus kertoo, että kustannukset laskivat 2,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat 0,9 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan lasku selittyy pääosin sillä, että jaksolla oli kolme työpäivää enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Työpäiviä ja siten myös työtunteja kertyi enemmän pääasiassa siksi, että pääsiäinen oli tänä vuonna jo maaliskuussa eikä viime vuoden tapaan huhtikuussa.

Valtiolla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat huhti–kesäkuussa 5,4 ja kuntasektorilla 2,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Tilastokeskuksen mukaan myös julkisella sektorilla lasku selittyy isommalla työpäivien määrällä.

Edellisen kerran tehdyn työtunnin kustannus yksityisellä sektorilla laski heinä–syyskuussa 2010: 0,5 prosenttia. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin.