UPM odottaa hyvän vireen jatkuvan loppuvuonna

Metsäjätti UPM paransi kannattavuuttaan huhti-kesäkuussa elpyvien markkinoiden tukemana. Voitto ennen veroja kohosi 169 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin UPM teki 8 miljoonan tappion.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen uskoo UPM:n tuloksen paranevan loppuvuonna.

Talouden elpyminen jatkuu Pesosen mukaan Euroopassa ja Aasiassa. Yhdysvalloissa merkit viittaavat hitaampaan elpymiseen.

Parhaiten kehittyvät UPM:n sellu- ja energialiiketoiminnot. Suomen ja Uruguayn sellutehtaat hyötyivät Pesosen mukaan hyvästä markkinatilanteesta. Selluryhmän edellisvuoden 60 miljoonan euron liiketappio kääntyi 163 miljoonan euron liikevoitoksi.

UPM:n paperintoimitukset kasvoivat kaikilla markkinoilla. Eniten kasvua tuli Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Hyvästä kustannustehokkuudesta huolimatta paperiryhmä teki edelleen toiminnallista tappiota.

- Syynä tappioon olivat viime vuotta merkittävästi korkeammat kuitukustannukset ja alemmat hinnat. Paperiliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi olemme korottaneet hintoja lähes kaikissa uusissa myyntisopimuksissa.