UPM:lle erävoitto biodieselkiistassa markkinaoikeudesta

Markkinaoikeus on hylännyt Neste Oilin vaatimuksen kieltää UPM:ltä biodieselin myynti Suomessa.

Neste Oil vaati myynnin kieltämistä, koska katsoo, että se loukkaa yhtiön patenttioikeutta biodieselin tuotannossa.

- Prosessimme on täysin erilainen kuin Neste Oililla, joten ratkaisu oli odotettu, UPM:n biopolttoaineiden johtaja Petri Kukkonen arvioi.

Päätös on UPM:lle tärkeä, sillä se on parhaillaan rakentamassa biodieseljalostamoa Lappeenrantaan. Kukkosen mukaan tuotanto tehtaalla käynnistyy kesän aikana.

Markkinaoikeuden ratkaisu on UPM:lle erävoitto asiassa. Käräjäoikeus ottaa myöhemmin kantaa siihen, onko Neste Oilin patentti vielä voimassa.

- Tämä oli välietappi. Päätös ei vaikuta pääprosessiin, jossa ratkaistaan, käyttääkö UPM meidän patenttiamme, Neste Oilin teknologiajohtaja Lars Peter Lindfors sanoo.