Valtaosa luottaa pankin sijoitusneuvoihin

Suomalaiset luottavat finanssialaan enemmän kuin eurooppalaiset keskimäärin. Luottamus pankkeihin ja rahoituslaitoksiin on kärsinyt Euroopassa finanssikriisin vuoksi.

Epäluottamus ilmenee tänään julkistetusta tutkimuksesta.

Esimerkiksi ruotsalaisista kolmannes ilmoitti, että heillä ei ole juuri luottamusta pankin sijoitusneuvontaan. Suomessa epäilevällä kannalla oli alle viidennes vastaajista.

Samalla suomalaisten sijoitustietämyksestä paljastui aukkoja. Alle puolet rahastosijoittajista koki tietävänsä riittävästi sijoittamiseen liittyvistä tekijöistä.

Yli 40 prosenttia suomalaisista rahastosijoittajista teki sijoituspäätöksensä pankin antamien neuvojen perusteella. Valtaosa luotti siihen, että sijoitusneuvoja ajattelee ensisijaisesti asiakasta tuotteita kaupitellessaan.

Tutkimuksen teki varainhoitoyhtiö Fidelityn toimeksiannosta TNS Sofres. Tutkimukseen vastasi joulukuussa 9 000 eurooppalaista. Tiedonkeruu toteutettiin sähköisesti.