Viihde- ja media-alan liikevaihto 5 prosentin kasvussa maailmanlaajuisesti

Viihde- ja media-alan liikevaihdolle ennustetaan maailmanlaajuisesti 5,1 prosentin vuotuista kasvua seuraavan viiden vuoden aikana. Asiasta kertoo PwC:n globaali viihde- ja media-alan katsaus Global entertainment and media outlook 2015–2019.

Kasvu vaihtelee paljon markkinasta toiseen. Kaikkein nopeinta kasvu on Nigeriassa, jossa kasvu on 15,1 prosentin luokkaa. Japanissa vastaava luku on 0,9 prosenttia.

Kuluttajat eivät juurikaan näe suurta eroa digitaalisen ja perinteisen median välillä. Kuluttajat suosivat jakelukanavariippumatonta tarjontaa, jossa yhdistyvät helposti löydettävä houkutteleva sisältö ja sosiaalinen yhteisö.

– Sisältö pitää osata yhdistää merkitykselliseen ja yksilölliseen kokemukseen kuluttajan valitsemalla alustalla, sanoo Suomen PwC:llä viihde- ja media -toimialasta vastaava partneri Harri Valkonen.

Vaikka digitaalisen median liikevaihto kasvaa nopeasti, niin vuonna 2019 viihde- ja media-alan liikevaihdosta reilusti yli 80 prosenttia tulee edelleen ei-digitaalisesta mediasta. Esimerkiksi elävän musiikin kulutuksen ja elokuvateattereissa käyntien yhteenlaskettu vuotuinen kasvu on 4,7 prosenttia vuoteen 2019 mennessä.