Yritykset odottavat asteittaista elpymistä

Yritykset odottavat asteittaisen elpymisen jatkuvan loppuvuonna, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometrista. Barometrin lukemat alkoivat kirkastua jo keväällä, ja nyt suhdannenäkymät lähikuukausille ovat melko myönteiset kaikilla päätoimialoilla.

Optimismia ruokkii se, että vuodenvaihteessa alkanut tuotannon kasvu on jatkunut, ja uusia tilauksia on saatu entistä enemmän.

Teollisuuden tilauskanta on jo melko lähellä keskimääräistä, mutta lähiaikoina tilausten kasvun ennakoidaan jäävän hitaammaksi kuin alkukesällä. Rakentamisessa tilausten kohtalainen kasvu näyttäisi jatkuvan. Palvelualoilla myynti on kasvanut kohtalaisesti, eikä vauhdin odoteta hyytyvän syksylläkään.

Myös yritysten arviot työllisyyden kehityksestä ovat varovaisen myönteisiä. Rakennusalalla henkilöstön määrä kääntyi alkukesällä jo kasvuun, ja teollisuudessa työvoima supistui enää hieman. Syksyllä kaikki päätoimialat arvioivat työvoiman määrän pysyvän lähellä alkukesän tasoa.