Yritys hakee lupaa Kaavin timanttikaivokselle

Karhu Mining Company Oy hakee timanttikaivospiiriä Lahtojoelle Kaaville. Se valmistelee hakemuksen mukaan kaivoshanketta. Yritys on tunnettu timanttien etsinnöistään Suomessa ja sillä on valtauksia. Kaivospiirin alue olisi yhteensä yli 114 hehtaaria ja käyttöalue ulottuu 14 eri kiinteistön alueelle.

Lupaviranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Se pyytää Kaavin kunnalta lausuntoa kaivoslain mukaisesta kaivospiirihakemuksesta.

Kaavin kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantaina.

Kunnanjohtaja Ari Sopanen kertoo, että esityksen mukaan kunnanhallitus tukisi luvan myöntämistä, koska haetulle kaivospiirialueelle ei ulotu Kaavin kunnan vahvistamia asema-, ranta-asema- tai yleiskaavoja, eikä sellaisia kaavoja ole vireilläkään. Lisäksi haetulla alueella ei ole keskeneräisiä myönnettyjä rakennus- tai toimenpidelupia eikä myöskään vireillä olevia lupahakemuksia.

Alueen välittömään läheisyyteen sijoittuu yksi asuin pihapiiri, joka on rajattu asuinrakennuksen osalta pois riittävin suojaetäisyyksin alueesta.

Kaivospiirihakemusalueelle ei ole kohdistunut muita valtaus- tai kaivospiirihakemuksia.