Talvinopeusrajoitukset voimaan syyslomaviikolla

Talvikausi liikenteessä alkaa viikolla 42 eli pohjoissavolaisten syyslomaviikolla. Alennetut talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset tulevat voimaan koko maahan samalla viikolla eli 13.-19. lokakuuta. Rajoitusjärjestelyyn on tehty vain vähäisiä tarkistuksia viime kauteen nähden.

Rajoitusten muuttaminen alkaa porrastetusti maan pohjoisosista. Alennetuilla nopeusrajoituksilla tähdätään liikenneturvallisuuden parantamiseen. Syys- ja talvikausina pimeys, märät tienpinnat, hirvet ja talviajan liukkaus kohottavat onnettomuusriskiä. Alennettujen nopeusrajoitusten on todettu pienentävän riskejä, lieventävän onnettomuuksien seuraamuksia sekä vähentävän erityisesti vakavia onnettomuuksia.