Kanadanmajavista iso riesa

Kanadanmajavalla menee Itä-Suomessa hyvin. Kanta kasvaa vuosi vuodelta, ja laji levittäytyy vauhdilla uusille alueille.

- Samaa tahtia ovat lisääntyneet niiden aiheuttamat harmit metsätaloudelle, toteaa Metsähallituksen eräsuunnittelija Kalervo Timonen.

- Puustovahingot havaitaan yleensä vasta sitten, kun on jo liian myöhäistä toimia, hän harmittelee.

Itä-Suomen valtionmailla majavatuhot ovat jo nyt monin paikoin hirvivahinkoja suuremmat. Eniten niitä on havaittu Lieksan Kitsissä, Juuan Panjavaarassa sekä Heinäveden seudulla. Muita pienempiä vahinkokohteita löytyy Timosen mukaan Joroinen-Pieksämäki-alueelta.

- Metsää on tuhoutunut useiden kymmenien hehtaarien alueelta. Lisäksi tulevat tiestölle aiheutuneet vahingot, hän luettelee.

Tarkkaa vahinkojen euromäärää on Timosen mukaan vaikea arvioida, mutta kokonaisuudessaan puhutaan kymmenien tuhansien eurojen laskusta vuosittain.

- Pelkkä tierummun uusiminen saattaa maksaa 5 000 euroa.

Uudistuksia pyyntilupiin

Yksi syy majavien rajuun lisääntymiseen on niiden metsästyksen vähentyminen.

Timosen arvelun mukaan majavajahti kiinnostaa yhä harvempia. Metsähallituksessa mietitäänkin keinoja majavan aiheuttamien vahinkojen saamiseksi kuriin. Kantaa pitäisi paikka paikoin leikata rajusti.

- Majavan pistearvoa pienriistaluvissa on rukattu alaspäin, Timonen kertoo.

Metsähallituksen myöntämällä pienpetoluvalla saa nykyisin myös pyytää yhden majavan. Lisäksi yhden vuorokauden pienriistalupa oikeuttaa jatkossa majavankaatoon.

- Toivottavasti metsästysinto hieman lisääntyisi uudistusten myötä, Timonen toivoo.

Edellisellä metsästyskaudella 2006-2007 saatiin Metsähallituksen alueelta saalisilmoitusten perusteella saaliiksi noin 140 kanadanmajavaa.

Valkoselkätikat vaarassa

Kansallispuistossa majavat saanevat pääsääntöisesti jatkossakin olla metsästäjiltä rauhassa. Siellä ne voivat Timosen mukaan rakennella patojaan ja kaataa puita.

- Toimenpiteet rajoittuvat lähinnä patojen purkamisiin, mikäli nouseva vesi uhkaa esimerkiksi tiestöä tai rakennuksia, hän kertoo.

Poikkeuksen tekevät kuitenkin Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistot, joiden osalta Metsähallituksessa joudutaan harkitsemaan majavien vähentämistä lähiaikoina.

- Esimerkiksi Linnansaaressa lasketut 25 majavanpesää uhkaavat jo erittäin harvinaisen valkoselkätikan elinpiirejä, Timonen mainitsee.

Kaikkiaan Itä-Suomen järvissä ja joissa arvioidaan asustelevan nykyisin parisen tuhatta kanadanmajavaa.