Metsässä on taas lintuja

Kanalintukannat ovat rypeneet alhaisella tasolla reilut pari vuosikymmentä. Välillä on ollut pientä nousua, mutta sitten on taas palattu nykyvuosikymmenillä totutulle alhaiselle tasolle. Riistaväki hyväksyi jo ajatuksissaan tilanteen, lintukannat olisivat pysyvästi taantuneet pystymättä enää nousemaan vanhoihin hyviin mittasuhteisiin.

Viime vuosi miellettiin eräänlaisena ihmeenä. Lintuja oli paikoitellen kuin ennen vanhaan. Tämän vuoden riistakolmiolaskennat antavat vielä toiveikkaimman kuvan. Lähes koko maassa on edellisvuodesta tapahtunut kantojen nousua, joillakin alueilla jopa reippaasti. Savossa kannoissa oli vain aivan pientä muutosta edellisvuoteen. Vastaavia tiheyksiä tavattiin 22 vuotta sitten.

Kun kanalintukannat vuoden 1989 jälkeen kääntyivät jyrkkään laskuun, niin syitä tähän haettiin monilta eri tahoilta. Tieteellistä selitystä ei löytynyt, vaan taantuma jäi arvailujen varaan. Olivatko syynä ympäristömuutokset, pedot, tai joku muu tekijä?

Mikäpä nyt auttoi kannat selvään nousuun?

Riistan- ja kalantutkimuslaitoksen suunnittelija Marcus Wikman toteaa kahden edellisen talven olleen kanalinnuille erityisen suotuisia. On ollut paljon pehmeää lunta, joka on tarjonnut linnulle lämpimän yöpymispaikan ja suojan pedoilta. Kaiken lisäksi kahtena kesänä poikuevaiheen suotuisat olosuhteet ovat mahdollistaneet hyvän poikastuoton.

Riistakolmiolaskentoja Wikman pitää luotettavana kannan arviointimenetelmänä. Laskennat antavat selkeän kuvan kantojen tiheydestä ja kehityksen suunnasta, siitäkin huolimatta vaikka laskettujen kolmioiden määrä on vuosien aikana vähentynyt. Uutta innostusta riistalaskentaan kaivattaisiin.

On haukuttavaa

Linnunmetsästys puuhun haukkuvan pystykorvaisen koiran avulla on jahtimuodoista perinteisintä. Pystykorvarintamalla on kanalintujen pitkän lamakauden ajan harmiteltu haukuttavien vähyyttä, mutta elätelty toiveita paremmasta. Eikä turhaan, sillä jo viime syksy tarjosi kansalliskoira suomenpystykorvalle ja pohjanpystykorvalle runsaasti haukkumahdollisuuksia.

Pohjois-Savon Pystykorvakerhon puheenjohtaja Lasse Heikkinen patistaa linnunhaukkujien omistajia viemää koiriaan haukkukokeisiin, sillä jo syksyn ensimmäiset kokeet osoittavat haukkumahdollisuuksia metsistä löytyvän.

Linnunhaukkukokeet ovat testejä koirille ja niiden antamia tuloksia voidaan hyödyntää rotujen jalostuksessa. Mitä enemmän koiria testataan, niin sitä enemmän siitä on hyötyä jalostukselle. Heikkisen mielestä parin syksyn kokemuksen lintukantojen elpymisestä antavat lupauksia perinteisen metsästysmuodon säilymisestä tulevaisuudessakin.

Vuosi sitten kanalintujen metsästäjät harmittelivat lyhennettyjä metsästysaikoja, sillä lintuja oli hyvin. Ehkä tämä kääntyi hyväksikin, sillä metsästyskauden jälkeen jäi metsiin hyvä lisääntymiskykyinen lintukanta.

Tänä vuonna riistatalouden päättäjät luottavat metsästäjien vastuuntuntoon ja metsästysajat on säilytetty asetuksen mukaisina. Metsoa, teertä ja pyytä saa Savossa metsästää 10.9.-31.10. Riekolla ei ole metsästysaikaa.