Susikanta on pienentynyt hieman

Suomen susikanta on hieman pienentynyt viime vuodesta. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) arvioi, että kannan koko on tällä hetkellä 135-145 sutta. Määrä on vuodessa pienentynyt vajaalla parillakymmenellä yksilöllä.

Kannan painopiste on edelleen itäisessä Suomessa ja itärajan tuntumassa, mutta susilaumoja ja -pariskuntia on myös maan etelä- ja länsiosissa. Kevään lisääntymiskauden jälkeen Suomessa arvioidaan olevan 185-205 sutta.

RKTL:n laskelma perustuu maastossa tehtyihin havaintoihin ja radiolähetinseurantaan. Arvion perustana ovat susilaumoista ja pareittain liikkuvista susista tehdyt havainnot. Petoyhdyshenkilöiden kirjaamaa materiaalia täydensivät riistanhoitopiireiltä, Metsähallitukselta, rajavartijoilta ja paliskunnilta saadut havainnot sekä laitoksen oma maastotyö.