"Matkailu unohdettu riistakonsernissa"

Riista-alaa pyritään uudistamaan. Vuoden alussa hyväksytty julkinen riistakonserni -strategia on keino tuoda tuoda riistaeläinten parissa toimivia tahoja paremmin saman pöydän ääreen.

Antti Happosen mukaan metsästysmatkailu on uudistuksessa kuitenkin unohdettu.

- Siinä on iso missi tulossa, kun mukaan ei ole otettu metsästysmatkailun edustajia. Mitenkä me pystytään palvelemaan suurta yleisöä, jos emme ole siinä mukana, Happonen kysyy.

Metsästysyrittäjiä on erityisesti Pohjois-Suomessa närkästyttänyt Metsähallituksen lupakäytäntö. Lisäksi ulkomaalaisten asiakkaiden kohdalla on liikaa esimerkiksi ampumakokeisiin liittyvää byrokratiaa, Happonen valittaa.

Strategiassa mainitaan muun muassa riistalihan saatavuuden turvaaminen, mutta ei erämatkailua.

Riistakonserniin kuuluvat maa- ja metsätalousministeriö, Metsästäjäin keskusjärjestö, riistanhoitopiirit, riistanhoitoyhdistykset, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsähallituksen eräpalvelut ja Metsäntutkimuslaitos.

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen Sami Niemen mukaan kritiikki on ennenaikaista.

- Samaa on kuulunut myös koiraharrastajilta, joiden mukaan heidän asiansa on unohdettu.

Metsästysmatkailu tullaan Niemen mukaan ottamaan huomioon kannanhoitosuunnitelmissa ja muissa myöhemmissä, yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa.

- Strategian ensisijaisena tavoitteena on turvata riistakannat ja ehkäistä niiden aiheuttamia haittoja. Erämatkailua ei tietenkään voida edistää kantojen turvaamisen kustannuksella.