Amerikan valtioiden järjestö ei hyväksy Venezuelan vaalitulosta

Amerikan valtioiden järjestö OAS ei pidä Venezuelan vaaleja lainvoimaisina. Järjestö on hyväksynyt päätöslauselman, jonka mukaan vaalitulos ei ole pätevä, sillä kaikki maan poliittiset toimijat eivät päässeet osallistumaan vaaleihin ja niissä oli ongelmia vapauden, oikeudenmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja demokraattisuuden suhteen.

Päätös vie järjestön askeleen lähemmäksi Venezuelan erottamista riveistään. Venezuela on sanonut aikovansa erota järjestöstä itse.

Päätös tehtiin Yhdysvaltojen aloitteesta Kanadan, Meksikon, Argentiinan, Brasilian, Chilen ja Perun tuella. Sen puolesta äänesti 19 maata ja vastaan neljä maata. Tyhjää äänesti 11 maata.