Noin joka yhdeksäs ihminen kärsii aliravitsemuksesta – samaan aikaan lihavuus yleistyy

Aliravitsemuksesta kärsivien ihmisten määrä kasvoi viime vuoden aikana. Viime vuonna aliravitsemuksesta kärsi maailmanlaajuisesti 821 miljoonaa ihmistä eli noin joka yhdeksäs maailman väestöstä, ilmenee maailman ruokaturvallisuutta ja ravitsemustilannetta selvittäneestä YK:n raportista.

– Nälästä kärsivien ihmisten määrä on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana ja palannut vuosikymmenen takaiselle tasolle, raportissa kerrotaan.

– Tilanne on heikentymässä Etelä-Amerikassa ja useimmilla Afrikan alueilla.

Aasiassa aliravitsemus on vähentynyt pitkään, mutta nyt tämäkin kehitys näyttää hidastuneen. Raportissa varoitetaankin, että jos asioihin ei puututa entistä rivakammin, ei nälästä päästä eroon vuoteen 2030 mennessä. Tämä on ollut YK:n kestävän kehityksen tavoitteena.

Raportista ilmenee, että ilmastollinen vaihtelu vaikuttaa sademääriin, viljelykausiin ja aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä, kuten kuivuutta ja tulvia. Nämä ovat merkittäviä syitä aliravitsemuslukujen kasvuun konfliktien ja talousongelmien ohella.

Ongelmana ruuan heikko laatu

Samaan aikaan lihavuusongelmat ovat yleistyneet. Raportin mukaan yli 672 miljoonaa ihmistä on liikalihavia, eli ongelma koskee noin joka kahdeksatta aikuista. Ongelma on merkittävin Pohjois-Amerikassa, mutta raportin mukaan se on kasvussa myös Afrikassa ja Aasiassa.

Aliravitsemusta, ylipainoa ja liikalihavuutta esiintyy useissa maissa samanaikaisesti. Niitä voi ilmetä jopa saman talouden sisällä. Selittäviä tekijöitä ovat ainakin terveellisen ruuan korkeampi hinta, ruokaturvattomuuteen liittyvä stressi ja ruuan puutteesta johtuvat fysiologiset muutokset.

Aliravitsemus näkyy raportin mukaan esimerkiksi alhaisena syntymäpainona, lapsen kasvun hidastumisena sekä synnytysikäisten naisten anemiana. Heikkolaatuinen ravinto on myös yhteydessä kouluikäisten tyttöjen ylipainoon ja naisten lihavuuteen etenkin korkeamman tulotason maissa.