Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Nyt se on varmaa: Uudenmaan eristys alkoi – poliisi valvoo tarkastuspisteillä maakunnan rajalla

Uudenmaan eristäminen koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi alkoi. Valtioneuvosto kertoo, että maakuntaa koskevat liikkumisrajoitukset tulivat voimaan, kun vuorokausi vaihtui lauantaiksi. Liikkumisrajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta saakka.

Valtioneuvosto antoi perjantaina eduskunnan käsiteltäväksi kaksi asetusta, joilla otetaan käyttöön ja aletaan soveltaa valmiuslaissa määriteltyjä liikkumisrajoituksia, jotka koskevat liikkumista Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta pois.

Rajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua.

Poliisi kertoo Twitterissa aloittaneensa Uudenmaan liikkumisrajoituksen valvonnan lauantaina puolilta öin yhteistyössä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Tarkastuspisteitä on Uudenmaan rajalla 30, kertoo poliisi.

Perustuslakivaliokunta puolsi

Perustuslakivaliokunta puolsi mietinnössään valtioneuvoston tänään antamaa valmiuslain käyttöönottoasetusta Uudenmaan eristämisestä.

Perustuslakivaliokunta ehdotti eduskunnalle, että valtioneuvoston asetus saa jäädä voimaan.

Kanta oli perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan yksimielinen.

Eduskunnan puhetta johtava Antti Rinne sanoi täysistunnossa, että käyttöönottoasetuksesta voidaan keskustella puoleen yöhön, sillä siihen mennessä asetuksen on tarkoitus tulla voimaan.

Uudenmaan eristämiseen tuli tänään mutkia matkaan, ja valtioneuvosto joutui antamaan Uudenmaan eristämiseen liittyen alkuillasta uuden käyttöönottoasetuksen.

Valtioneuvoston keskiviikkona antama valmiuslain 118. pykälän käyttöönottoasetus ei mennyt sellaisenaan läpi perustuslakivaliokunnassa teknisten syiden takia.

Valtioneuvoston uusi käyttöönottoasetus tuli pikavauhtia eduskuntaan, jonka suuressa salissa siitä käytiin kello kuuden tienoilla suhteellisen nopea lähetekeskustelu.

Lähetekeskustelun pohjalta tuore käyttöönottoasetus meni perustuslakivaliokunnan puitavaksi. Valiokunta työsti uutta käyttöönottoasetusta koskevaa mietintöään noin parin tunnin ajan. Eduskunta päättää asiasta valiokunnan mietinnön pohjalta.

Valtioneuvoston asetuksessa on linjattu, että käyttöönottoasetus tulisi voimaan huomenna eli 28. maaliskuuta.

Valtioneuvosto saa pyyhkeitä perusteluista

Perustuslakivaliokunta painottaa mietinnössään, että valmiuslain toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin tavoin, jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään nähden.

Liikkumisrajoituksia asetettaessa tulee sääntelyn oikeasuhtaisuuden vuoksi ottaa huomioon liikkuminen välttämättömien syiden vuoksi.

– Perustuslakivaliokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että myös esimerkiksi opiskelu saattaa muodostaa välttämättömän syyn liikkumiselle, jos nyt arvioitava asetus on voimassa pidempään kuin varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettu valtioneuvoston asetus, mietinnössä sanotaan.

Pyyhkeitä valtioneuvoston asetus saa asetuksen perustelumuistiosta.

– Ottaen huomioon, että sääntely merkitsee erittäin tuntuvaa puuttumista liikkumisvapauteen, sääntelyn välttämättömyydestä ja muiden käytettävissä olevien keinojen riittämättömyydestä olisi tullut tehdä laajemmin selkoa asetuksen perustelumuistiossa, valiokunta huomauttaa.

Perustuslakivaliokunta korostaa myös eduskunnan tiedonsaantioikeuksien merkitystä ja valiokunnan tarvetta saada kaikki asian käsittelyssä merkityksellinen tieto asianmukaisesti esitettynä.

– Valiokunta on asetuksella kumotun asetuksen käsittelyssä joutunut erikseen käyttämään perustuslain mukaisia tiedonsaantioikeuksia saadakseen sellaista selvitystä, joka valiokunnan mielestä olisi tullut toimittaa sen käyttöön oma-aloitteisesti, perustuslakivaliokunta huomauttaa.

– Valiokunnan mielestä valtioneuvoston on syytä kiinnittää asiaan erityistä huomiota, valiokunta katsoo mietinnössään.

Uudellemaalle tulo ja sieltä poistuminen ollaan kieltämässä

Hallitus esittää Uudellemaalle tiukkoja liikkumisrajoituksia valmiuslain puitteissa. Valmiuslain 118. pykälä mahdollistaa liikkumisen ja oleskelun rajoittamisen tietyillä paikkakunnilla tai alueilla.

Valtioneuvoston asetusluonnoksessa Uudenmaan maakuntaan tulo ja sieltä poistuminen aiotaan kieltää. Uuttamaata koskevat liikkumisrajoitukset olisivat voimassa 19. huhtikuuta saakka.

Hallituksen mukaan rajoituksista voidaan poiketa vain työssäkäynnin tai elinkeinon harjoittamisen osalta sekä esimerkiksi lapsen tapaamisoikeuden tai lähiomaisen kuoleman vuoksi. Vapaa-ajan matkat esimerkiksi kesämökeille eivät ole riittävä syy ylittää Uudenmaan rajaa.

Liikkujien on tarvittaessa pystyttävä antamaan selvitys liikkumisen tarpeellisuudesta.

Uudenmaan eristämisen tarkoituksena on hidastaa koronaviruksen leviämistä.

Valmiuslakeja voidaan käyttää vain poikkeusolojen aikana

Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin. Valmiuslain nojalla rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää vain, jos se on välttämätöntä väestön suojaamiseksi.

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi päätetään valtioneuvoston asetuksella, kun valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa on todennut maassa vallitsevan poikkeusolot. Lopullinen päätösvalta voimaantulosta on eduskunnalla. Se päättää, tulevatko valtioneuvoston antaman asetuksen lisävaltuudet käyttöön kokonaan tai osittain. Eduskunta voi myös kumota valtioneuvoston antaman asetuksen.

Kiireellisessä tilanteessa on mahdollista ottaa lisävaltuudet välittömästi käyttöön. Myös silloin asetus viedään eduskunnan käsiteltäväksi välittömästi. Asetus täytyy viedä eduskunnalle viikon kuluessa tai muuten asetus raukeaa.