Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Liikkumisrajoitukset astuivat voimaan ja Uusimaa eristettiin

Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi alkoi keskiyöllä. Liikkumisrajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta saakka eli noin kolme viikkoa.

Valtioneuvosto antoi perjantaina eduskunnan käsiteltäväksi kaksi asetusta, joilla otetaan käyttöön ja aletaan soveltaa valmiuslaissa määriteltyjä liikkumisrajoituksia, jotka koskevat liikkumista Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta pois.

Kyse on valmiuslain 118. pykälän aktivoinnista, joka mahdollistaa liikkumisen ja oleskelun rajoittamisen tietyillä paikkakunnilla tai alueilla.

Rajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua.

Välttämätön liikkuminen sallittua

Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista.

Henkilöiden liikkumisrajoituksia ei sovelleta, jos liikkuminen on välttämätöntä. Tällaisia välttämättömiä syitä ovat esimerkiksi liikkuminen työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen takia.

Liikkuminen katsotaan välttämättömäksi myös lähiomaisen hoivan tarpeen, kuoleman tai kuolemanvaaran vuoksi, lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisen taikka muun niihin merkitykseltään rinnastuvan painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista. Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa syystä.

Perjantaina eduskunta päätti, että valtioneuvoston antama valmiuslain käyttöönottoasetus Uudenmaan eristämisestä saa jäädä voimaan perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Soveltamisasetusten osalta eduskunnan perustuslakivaliokunnan on tarkoitus tehdä niin kutsuttu jälkitarkastus ja soveltamisasetuksille haetaan eduskunnan sinetti jälkikäteen.

Uudenmaan eristäminen ei ollut perustuslakivaliokunnassa läpihuutojuttu

Uudenmaan eristämiseen tuli perjantaina mutkia matkaan, ja valtioneuvosto joutui antamaan Uudenmaan eristämiseen liittyen alkuillasta uuden käyttöönottoasetuksen.

Valtioneuvoston keskiviikkona antama valmiuslain 118. pykälän käyttöönottoasetus ei mennyt sellaisenaan läpi perustuslakivaliokunnassa teknisten syiden takia.

Ongelmana oli perustuslakivaliokunnan mukaan se, että valtioneuvosto ei ollut antanut käyttöönottoasetusta ja soveltamisasetusta erikseen.

Valtioneuvoston uusi käyttöönottoasetus tuli pikavauhtia eduskuntaan, jonka suuressa salissa siitä käytiin kello kuuden tienoilla suhteellisen nopea lähetekeskustelu.

Lähetekeskustelun pohjalta tuore käyttöönottoasetus meni perustuslakivaliokunnan puitavaksi. Valiokunta työsti uutta käyttöönottoasetusta koskevaa mietintöään noin parin tunnin ajan.

Valtioneuvosto saa pyyhkeitä perusteluista

Perustuslakivaliokunta painottaa mietinnössään, että valmiuslain toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin tavoin, jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään nähden.

Liikkumisrajoituksia asetettaessa tulee sääntelyn oikeasuhtaisuuden vuoksi ottaa huomioon liikkuminen välttämättömien syiden vuoksi.

– Perustuslakivaliokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että myös esimerkiksi opiskelu saattaa muodostaa välttämättömän syyn liikkumiselle, jos nyt arvioitava asetus on voimassa pidempään kuin varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettu valtioneuvoston asetus, mietinnössä sanotaan.

Pyyhkeitä valtioneuvoston asetus saa asetuksen perustelumuistiosta.

– Ottaen huomioon, että sääntely merkitsee erittäin tuntuvaa puuttumista liikkumisvapauteen, sääntelyn välttämättömyydestä ja muiden käytettävissä olevien keinojen riittämättömyydestä olisi tullut tehdä laajemmin selkoa asetuksen perustelumuistiossa, valiokunta huomauttaa.

Perustuslakivaliokunta korostaa myös eduskunnan tiedonsaantioikeuksien merkitystä ja valiokunnan tarvetta saada kaikki asian käsittelyssä merkityksellinen tieto asianmukaisesti esitettynä.

– Valiokunta on asetuksella kumotun asetuksen käsittelyssä joutunut erikseen käyttämään perustuslain mukaisia tiedonsaantioikeuksia saadakseen sellaista selvitystä, joka valiokunnan mielestä olisi tullut toimittaa sen käyttöön oma-aloitteisesti, perustuslakivaliokunta huomauttaa.

– Valiokunnan mielestä valtioneuvoston on syytä kiinnittää asiaan erityistä huomiota.

Valmiuslakeja voidaan käyttää vain poikkeusolojen aikana

Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin. Valmiuslain nojalla rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää vain, jos se on välttämätöntä väestön suojaamiseksi.

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi päätetään valtioneuvoston asetuksella, kun valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa on todennut maassa vallitsevan poikkeusolot. Lopullinen päätösvalta voimaantulosta on eduskunnalla. Se päättää, tulevatko valtioneuvoston antaman asetuksen lisävaltuudet käyttöön kokonaan tai osittain. Eduskunta voi myös kumota valtioneuvoston antaman asetuksen.

Kiireellisessä tilanteessa on mahdollista ottaa lisävaltuudet välittömästi käyttöön. Myös silloin asetus viedään eduskunnan käsiteltäväksi välittömästi. Asetus täytyy viedä eduskunnalle viikon kuluessa tai muuten asetus raukeaa.