Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Suomen huumekuolleisuus kasvoi ja kuolonuhrien keski-ikä nousi pohjoismaisessa vertailussa, naisten osuus suurin Norjan kanssa

Huumekuolleisuus sekä huumeisiin kuolleiden ihmisten keski-ikä ovat kasvaneet Suomessa, paljastuu yhteispohjoismaisesta tutkimuksesta. Tutkimuksessa verrattiin huumeiden ongelmakäyttäjien myrkytyskuolemia vuodelta 2017 vuoteen 2012, jolloin tutkimus edellisen kerran toteutettiin.

Tutkimuksen mukaan vuonna 2017 Suomessa tapahtui 5,84 huumemyrkytyskuolemaa sataatuhatta asukasta kohden. Vuonna 2012 vastaava kuolleisuusluku oli 4,61.

Pohjoismaista Suomi sijoittui vertailun keskelle. Korkein kuolleisuus oli Islannissa (6,58) ja Ruotsissa (6,46).

Norjassa kuolleisuusluku oli 5,66 ja Tanskassa 4,29.

Tutkimuksen kriteerit täyttävien kuolemantapausten määrä on kasvanut Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa siitä lähtien kun tutkimus ensi kertaa toteutettiin Pohjoismaissa vuonna 1991. Norjassa ja Tanskassa määrä on sen sijaan laskenut jo yli kymmenen vuoden ajan.

Suomessa ja Norjassa kuoli suhteessa eniten naisia

Suomessa on viime vuosina muuttunut erityisesti huumemyrkytykseen kuolleiden keski-ikä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuskemisti Pirkko Kriikku.

– Vielä kymmenisen vuotta sitten kuolleista monet olivat 25–30-vuotiaita, kun nyt keski-ikä on noussut 35 vuoteen, Kriikku sanoo.

Tanskassa ja Norjassa keski-ikä oli noin 41 vuotta. Ruotsissa ja Islannissa se taasen oli hieman Suomea alhaisempi.

Myös kuolonuhrien sukupuolijakaumassa on eroja Pohjoismaiden välillä. Naisia kuoli huumeisiin suhteessa eniten Suomessa ja Norjassa, joissa lähes neljäsosa kuolonuhreista oli naisia. Vähiten naisia oli kuolonuhrien joukossa Islannissa, vain seitsemän prosenttia.

"Yksi plus yksi onkin neljä"

Kauppanimellä Subutex paremmin tunnettu opioidi buprenorfiini aiheuttaa edelleen suurimman osan huumekuolemista Suomessa. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa näin on.

Buprenorfiini on vaikuttavana aineena Suomessa korvaushoitolääkkeenä käytettävässä Suboxonessa ja ulkomailta laittomasti tuodussa Subutexissa.

– Suomessa se on ollut huumekuolemien aiheuttajana ykkönen pitkään, yli 15 vuotta. Se on Suomen erikoisuus, Kriikku kertoo.

Heroiini aiheutti eniten huumekuolemia Ruotsissa ja Norjassa sekä runsaasti myös Tanskassa. Suomessa heroiinikuolemia on vain muutamia vuodessa, Kriikku kertoo.

– Suomessakin oli vuosituhannen vaiheessa heroiiniepidemia, ja meillä oli heroiinikuolemia melkein yhtä paljon kuin nyt buprenorfiinin aiheuttamia kuolemia. Mutta sitten tuli Afganistanin sota, ja koko Euroopassa tuli pulaa heroiinista. Myös muissa maissa siirryttiin korvaaviin aineisiin kuten buprenorfiiniin, mutta kun muualla myöhemmin palattiin heroiinin käyttöön, Suomessa huumeidenkäyttäjät jatkoivat buprenorfiinin käyttämistä, Kriikku selittää.

Kriikun mukaan yksinomaan ja oikein käytettynä, kuten korvaushoidossa, buprenorfiini on hyvinkin turvallinen aine. Buprenorfiinikuolemiin liittyykin lähes aina muiden huumeiden tai alkoholin yhteiskäyttöä.

– Hengenvaaralliseen tilanteeseen joudutaan, kun siihen yhdistetään muita samalla tavalla keskushermostoa lamaavia aineita. Silloin aineiden yhteisvaikutus ei menekään niin, että yksi plus yksi on kaksi, vaan se onkin neljä: aineet vahvistavat toistensa vaikutusta, Kriikku kertoo.

Oksikodoni nousi Suomessakin kakkoseksi

Tutkimuksen mukaan Suomessa toiseksi eniten yliannostuskuolemia aiheutti oksikodoni, myös opioideihin kuuluva vahva kipulääke. Sen aiheuttamat kuolemat ovat nousussa muissakin Pohjoismaissa.

– Oksikodonin nouseminen vertailussa kakkoseksi ei sinänsä ollut yllätys, koska tiedämme, että Pohjois-Amerikassa opioidiepidemia on lähtenyt juuri siitä. Suomessa kuitenkaan oksikodonin käyttöä tai sen aiheuttamia haittoja ei ole aiemmin juuri näkynyt samassa määrin kuin siellä, Kriikku sanoo.

Kriikku arvioi, että nyt havaittu nousu voi liittyä esimerkiksi siihen, että reseptejä määrätään aiempaa enemmän ja sitä kautta lääkettä liikkuu enemmän Suomessa. Hän ei pidä nousua kuitenkaan vielä hälyttävänä.

Tutkimuksen mukaan myös ekstaasin ja kokaiinin aiheuttamat myrkytyskuolemat lisääntyivät Suomessa. Fentanyylimyrkytysten määrä sen sijaan laski vuoteen 2012 verrattuna.