Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Oikeuskansleri: Liikkumisrajoituksia olisi kannattanut valmistella julkisemmin ja tehdä aiemmin yhteistyötä oikeusministeriön kanssa – myös sisäministeriö pidettiin pimennossa ennen viime hetkiä

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan esitystä liikkumisrajoituksista olisi kannattanut valmistella avoimemmin. Hänelle ei ole vielä selvinnyt, miksi pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtama valtioneuvoston kanslia (VNK) valmisteli esitystä ylipäätään julkisuudelta piilossa.

– Julkinen lausuntokierros ja avoimempi valmistelu selkeästi ja täysin kiistatta parantaa valmistelun laatua. Se on myös meille laillisuusvalvonnan keino, hän totesi toimittajille tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Liikkumisrajoitusesityksestä ei järjestetty lausuntokierrosta. Pöystin mukaan ennakoivalla valmistelulla lyhyt lausuntokierros olisi ollut mahdollista sisällyttää lainvalmisteluprosessiin.

– Se olisi oikeuskanslerin laillisuusvalvonnan ja hyvän lainvalmistelun näkökulmasta mahdollistanut myös sääntelymallin tarkastelun laajemmin kriittisesti, hän vastasi aiemmin kirjoituksessaan .

Valtioneuvoston kanslia myös aiemmin salasi STT:n pyytämät suunniteltuja liikkumisrajoituksia koskevat valmisteluasiakirjat.

Pöystin seikkaperäinen kirjoitus julkaistiin tiistaina aamupäivällä, ja siinä hän vastasi kritiikkiin, jota oikeuskanslerin toimintaa kohtaan laillisuusvalvojana on esitetty. Hallituksen esitys liikkumisrajoituksista vedettiin viime viikolla pois eduskunnasta, sillä perustuslakivaliokunta löysi siitä runsaasti perustuslaillisia ongelmia.

Oikeusministeriö toi ehdotelman valmistelun alkuvaiheessa

Pöystin mukaan valmistelutyöhön olisi jo aiemmassa vaiheessa pitänyt ottaa mukaan oikeusministeriö.

– Minun käsitykseni on, että laajempi yhteistyö oikeusministeriön kanssa olisi ollut kyllä hyödyksi aiemmassa vaiheessa silloin kun niitä pöytälaatikkosäädöksiä tehtiin, Pöysti sanoi tiedotustilaisuudessa.

Pöysti viittaa helmi-maaliskuuhun, kun kansliassa valmisteltiin varmuudeksi voimakkaampia rajoitustoimia siltä varalta, että tavalliseen lainsäädäntöön perustuvat eivät riitä.

Oikeusministeriö oli valmistelussa jonkin verran mukana, mutta vasta siinä vaiheessa, kun lakia kirjoitettiin, kertoo kansliapäällikkö Pekka Timonen. Valmistelun alkuvaiheessa ministeriöstä yritettiin tarjota valtioneuvoston kanslialle vaihtoehtoista toteutusmallia liikkumisrajoituksille.

– Sitä pidettiin meillä helpommin läpivietävänä, mutta se ei sitten vastannut sitä toimeksiantoa, joka kollegalla on ollut, Timonen sanoi STT:lle.

Timonen viittaa kollegalla valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeriin Timo Lankiseen, joka oli lakiesityksen esittelijänä.

Oikeusministeriön ehdotelman mukaan sääntely olisi rakennettu kokoontumisrajoitusten eikä liikkumisrajoitusten varaan.

– Lähtökohta oli aika samanlainen kuin mitä perustuslakivaliokunta olisi lopputulokselta edellyttänyt, Timonen totesi.

STT ei ole tavoittanut Lankista kommentoimaan esityksen valmistelua. Myöskään Marin ei ehtinyt tiistaina kommentoida asiaa.

Pöysti: Vastuu esittelijällä ja ministereillä

Valtioneuvoston kanslia otti muut ministeriöt kunnolla mukaan vasta aivan loppusuoralla. Käytännössä muut ministeriöt otettiin mukaan 19. maaliskuuta alkaneen viikonlopun aikana. Viikonlopun jälkeen hallitus hioi esityksen alkuviikon neuvotteluissaan. Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä kertoo ministeriön virkamiesten olleen tuolloin viikonloppuna töissä.

– Ehkä lopputulos olisi ollut parempi, jos olisi ollut poikkihallinnollinen valmisteluryhmä. Nyt valtioneuvoston kanslia pyysi eri osioita eri ministeriöiltä, joten vuorovaikutus jäi lähinnä sähköposteihin ja välillä puhelimessa puhumiseen, Pimiä sanoi STT:lle.

Jos hallitus aikoo tehdä kaatuneita liikkumisrajoituksia korvaavia toimia, Pimiä toivoo valmistelun tapahtuvan työryhmässä, jossa eri ministeriöt olisivat edustettuina. Hänen mukaansa sisäministeriötä ei ole toistaiseksi pyydetty pohtimaan korvaavia rajoituksia.

Pöysti sanoo olleensa laillisuusvalvojana mukana liikkumisrajoituksia koskevan lakiesityksen valmistelussa pääosin vasta loppuvaiheessa. Oikeuskansleri ei osallistunut varsinaiseen lainvalmisteluun eikä sen lähtökohtia koskevaan keskusteluun.

Pöystin mukaan oikeudellinen vastuu hallituksen esityksen sisällöstä on virkamiehellä, joka esittelee esityksen valtioneuvoston yleisistunnossa, sekä ministereillä, jotka istunnossa päättävät esityksen antamisesta eduskunnalle.

Valtioneuvoston kanslialle poikkeuksellinen laki

Valtioneuvoston kanslialle liikkumisrajoituksia koskeva lainvalmistelu oli aihepiiriltään poikkeuksellisen laaja. Pöystin mukaan kanslialle kuuluu esimerkiksi valtioneuvostosta annettu laki ja valtioneuvoston ohjesääntö. Kanslia vastaa myös EU:n perussopimuksiin liittyvästä lainsäädännöstä sekä esimerkiksi valtion omistajaohjausta koskevasta lainsäädännöstä.

Pöysti ei arvioi tässä vaiheessa, onko valtioneuvoston kansliassa ollut riittävää osaamista lainvalmisteluun, sillä hän ei ole kuullut asiasta kansliaa.

– Jälkikäteen arvioiden se on hyvä kysymys. Asiat eivät ole menneet parhaalla mahdollisella tavalla, hän sanoi.

Hänestä valtioneuvoston kanslialla on vaativaa ja merkittävää lainsäädäntöä mutta ei yhtä paljon kuin esimerkiksi oikeusministeriössä, sosiaali- ja terveysministeriössä ja valtiovarainministeriössä.

Timosen mukaan vastuu valmistelussa osoitettiin valtioneuvoston kanslialle, sillä kyseessä oli lähellä valmiuslakia oleva sääntely. Hänen mukaansa suhteessa aikataulupaineeseen esitys valmisteltiin varsin hyvin.

– Kyllä siellä oli hyvin ammattitaitoiset ja kokeneet valmistelijat tätä tekemässä. Korostaisin, että tällaisella aikataululla vertailukohtana ei voisi olla normaalilain valmistelu.

Vaihtoehtoisista keinoista ei riittävää selvitystä

Perustuslakivaliokunta oli esitystä käsitellessään saanut selvityksen, jonka mukaan tartuntoja voitaisiin vähentää tartuntojen lähteisiin, kuten vaikkapa yksityistilaisuuksiin kohdistetuilla rajoituksilla, laajojen liikkumisrajoitusten sijaan. Tämä selvitys ei kuitenkaan ollut Pöystin mukaan oikeuskanslerin käytettävissä etukäteen.

– Oikeuskanslerin ennakollisessa laillisuusvalvonnassa täytyi tyytyä esityksen perusteluihin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön kokoamaan asiantuntijatietoon, Pöysti totesi.

Hän toteaa kirjoituksessaan, että hallituksen esityksessä vaihtoehtoisten keinojen ja niiden tehokkuuden arviointi ei ollut riittävän kattava, mutta toisaalta yksityiskohtaisen vaikutusarvioinnin laatiminen olisi ollut tilanteessa huomattavan työlästä.

– Oikeuskanslerin roolissa olen ennakollisessa säädösvalvonnassa kiinnittänyt monilta osin samoihin kysymyksenasetteluihin huomiota kuin perustuslakivaliokuntakin. Kokonaisarviointini johtopäätös oli kuitenkin erilainen eli se, että esitys olisi voinut olla hyväksyttävissä, tarvittaessa eduskunnassa korjattuna, Pöysti kirjoitti.

Jälkikäteen on kuitenkin hänen mukaansa aiheellista pohtia, tuliko hän hyväksyneeksi liian kevyesti muun muassa sen, että esityksessä todettujen tärkeimpien tartuntalähteiden sääntely ei enää riitä.

Oikeuskanslerin ei pidä estää esityksen antamista

Oikeuskanslerin ei Pöystin mukaan pidä laillisuushuomautuksillaan yrittää estää hallituksen esityksen antamista muuten kuin erittäin painavin oikeudellisin perustein.

– En voi yhtyä ajatukseen, että oikeuskanslerin olisi pitänyt yrittää valtiosääntöoikeudellisilla huomautuksilla estää hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle, hän toteaa.

Liikkumisvapauden rajoittamista arvioitaessa joudutaan pohtimaan sääntelyn hyväksyttävyyttä, välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta perustuslain näkökulmasta. Pöysti muistuttaa, että välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus eivät ole täsmällisesti ja yksinomaan oikeudellisesti määriteltyjä kriteereitä. Tulkinnanvaraisuus näkyy käsittelyssä siinä, että osa hyvin arvostetuista asiantuntijoista oli asiantuntijalausunnoissaan perustuslakivaliokunnalle suhteellisen myönteisiä tai kriittisen myönteisiä tai näkivät esityksen olleen korjattavissa eduskunnassa.