Tasa-arvovaltuutettu: Sote-uudistuksessa 173 000 työntekijän palkkatiedot siirtymässä palkkasalaisuuden piiriin

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran mukaan sote-uudistuksen myötä 173 000 työntekijän palkkatiedot ovat siirtymässä palkkajulkisuudesta palkkasalaisuuden piiriin.

Tasa-arvovaltuutettu esittää pääministeri Sanna Marinille (sd.) lähettämässään kirjeessä huolensa palkkatietojen julkisuudesta tulevilla hyvinvointialueilla.

Maarianvaaran mukaan näyttää siltä, että julkisen sektorin palkkatietojen julkisuutta ei olla ulottamassa sote-uudistuksen myötä perustettaville hyvinvointialueille.

Taustalla on se, että nimikirjalain mukaista palkkatietojen julkisuutta sovelletaan valtiolla, kunnissa, kuntayhtymissä ja evankelis-luterilaisessa kirkossa. Sitä ei olla kuitenkaan sote-uudistuksessa ulottamassa tuleville hyvinvointialueille.

Tasa-arvovaltuutetun mielestä tämä on ristiriidassa Marinin hallitusohjelman kanssa.

Sote-valiokunta ei ottanut mietinnössään palkkajulkisuuteen kantaa

Tasa-arvovaltuutettu kertoo tiedotteessa, että hän on sote-uudistuksen valmistelun eri vaiheissa kiinnittänyt huomiota siihen, että palkkatietojen julkisuutta ei olla ulottamassa hyvinvointialueille.

Hän on lausunut asiasta sosiaali- ja terveysministeriölle sekä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta totesi sote-valiokunnalle antamassaan lausunnossa, että se pitää tärkeänä, että palkkatietojen julkisuus laajennetaan koskemaan myös tulevien hyvinvointialueiden henkilöstön palkkausta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei ottanut kuitenkaan mietinnössään asiaan kantaa.

Hallitusohjelman mukaan perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että tasa-arvolakiin lisätään henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään.

Tasa-arvovaltuutettu pyytää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin palkkajulkisuuden ulottamiseksi myös tulevien hyvinvointialueiden henkilöstöön.

Mainos: K-Supermarket Portti

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut