Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Nuorten usko omaan tulevaisuuteen on vahvistunut – maailman tulevaisuus huolettaa

16–30-vuotiaiden usko omaan tulevaisuuteensa on vahvistunut viime vuosina, selviää Lasten ja nuorten säätiön ja teknologiayhtiö Tietoevryn tuoreesta selvityksestä. Enemmistö vastaajista kuitenkin kokee tulevaisuuden myös ahdistavana.

Tulevaisuususkolla on säätiön mukaan laajoja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja arjessa tehtyihin valintoihin. Vastaajista 58 prosenttia arvioi omien kykyjensä ja taitojensa olevan hyvät tulevaisuudessa toimimiseksi, kun noin 13 prosenttia epäilee, että omat kyvyt ja taidot eivät riitä.

Lähes 60 prosenttia vastaajista uskoo tyytyväisyytensä kasvavan, mutta noin kymmenes nuori uskoo hyvinvointinsa olevan heikompaa kymmenen vuoden päästä kuin nyt. Yli puolet vastaajista myös kertoo unelmoivansa tulevaisuudesta säännöllisesti.

Usko maailman tulevaisuuteen on heikentynyt

Vastaajista 41 prosenttia kertoo, että heidän uskonsa maailman tulevaisuuteen on heikentynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Sodan pelko on noussut ilmastokriisiä ja luontokatoakin suuremmaksi huolenaiheeksi. Lisäksi talouskriisit ja pandemiat huolestuttavat.

Nuoret eivät koe, että he voisivat kovinkaan paljoa vaikuttaa globaaleihin kriiseihin. Lisäksi alle puolet nuorista uskoo, että ihmiskunnalla on halua tai kykyä ratkaista suurimpia globaaleja ongelmia. Joka neljäs nuori uskoo maailman muuttuvan huonommaksi paikaksi elää.

Sosiaalisesta mediasta aiheutuvat haitat huolettavat noin joka viidettä, mutta teknologian roolin vahvistuminen ei suurinta osaa nuorista pelota.

Vastaajista 38 prosenttia kuitenkin kertoo uskovansa maailman muuttuvan paremmaksi paikaksi. Esiin nousi muun muassa toive siitä, että ihmiset oppisivat elämään paremmin toistensa kanssa.

Erityisesti nuorten naisten huoli tulevaisuudesta on lisääntynyt

Nuoret naiset uskovat niin omaan kuin maailmankin tulevaisuuteen miehiä vähemmän. Viimeisten viiden vuoden aikana naisten usko tulevaisuuteen ei ole kehittynyt miesten kanssa samaa tahtia. Naiset luottavat miehiä vähemmän omiin mahdollisuuksiinsa menestyä ja kokevat oman tulevaisuutensa epävarmemmaksi. Lisäksi naiset näkevät maailman tulevaisuuden selvästi pelottavampana ja epävarmempana.

Samansuuntainen havainto nousi esiin myös viime vuonna julkaistusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä, josta selvisi, että yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevien tyttöjen kokemassa ahdistuksessa ja uupumuksessa oli tapahtunut suuri muutos vuosien 2019 ja 2021 välillä.

Ainoa asia, jota miehet pelkäävät naisia enemmän, on maahanmuutto.

Lisäksi nuorten keskuudessa on 15–20 prosentin joukko, joka suhtautuu hyvin kyynisesti niin omaan kuin maailman tulevaisuuteen. Näiden nuorten usko tulevaisuuteen on heikentynyt, ja he uskovat hyvinvointinsa kehittyvän kielteiseen suuntaan jatkossakin.

Tulevaisuususkoa tukevat erilaiset tekijät

Selvityksen mukaan nuoret kertovat, että heidän tulevaisuususkonsa kannalta tärkeimmiksi asioiksi nousevat läheiset ihmissuhteet, hyvä terveys, mielekäs tekeminen ja harrastukset sekä taloudellinen turva.

Naispuoliset vastaajat painottavat miehiä voimakkaammin läheisten ihmissuhteiden ja mielekkään tekemisen ja harrastusten merkitystä. Miesvastaajat taas painottavat teknologista kehitystä naisia enemmän.

Toiveikas ja pelottava – selvitys nuorten tulevaisuususkosta 2022 -selvitykseen osallistui yli tuhat 16–30-vuotiasta nuorta ympäri Suomen. Aula Research -yhtiö analysoi keräämänsä kyselyaineiston yhteistyössä Lasten ja nuorten säätiön kanssa. Selvitys on osa säätiön ja Tietoevryn yhteistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuususkoa.