”Varkauden vetovoima ei riittänyt” -kommentteja kaupunkimme ei tarvitse, vaan työllisyyden, koulutuksen ja peruspalveluiden on puhuttava puolestaan

Näkökulma

Valtuustokausi on edennyt yli puolenvälin. Kauden alussa saatiin jo tietoa siitä, että tällä valtuustokaudella on talouden osalta tehtävä linjauksia jotta tulevina vuosina talous ei painu alijäämäiseksi.

Kaupunki on useana peräkkäisenä vuonna ollut ylijäämäinen mutta mm. pienentyneiden verotulojen sekä sosiaali- ja terveyskustannusten nousun myötä tasapaino taloudessa järkkyy.

Varkauden tilanne on haastava. Tunnusluvut osoittavat sen todellisuuden, että esimerkiksi väestön väheneminen sekä ikärakenteen vahvistuminen seniorikansalaisten osalta on fakta. Tämä on huomioitava sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta siinä, että hoidettavuus ja hoidon tarve lisääntyy. Perusterveydenhoitoon on panostettava, jotta ennakoidusti saadaan vaikuttavuutta sairastavuuden vähenemiseen.

Uuden sairaalan peruskivi on muurattu ja uusi sairaala aloittaa toimintansa 2021. Tämä tuo haasteelliseen tilanteeseen mahdollisuuksia mm. toiminnan uudistamiselle.

Tuleva talouden tasapainottamisohjelma koostuu kolmesta keskeisestä osiosta:

Eläköitymisen hyödyntäminen siten, että henkilöstön kokonaismäärä saadaan hallitusti, työhyvinvointi sekä palvelutarjonta huomioiden tasapainotettua suhteessa kaupungin väestön määrään.

Organisaatiouudistus on toinen keskeinen ja rakenteellinen, tärkeä toimenpide. Esimerkiksi tulevan sote- uudistuksen myötä meidän on arvioitava kokonaisuudessaan mm. virkakoneiston suuruus.

Kolmas erittäin tärkeä asia on henkilöstön hyvinvointi ja tätä kautta sairaslomien väheneminen.

Tämä kokonaisuus vaatii sitoutuneisuutta päättäjiltä, viranhaltijoilta sekä työntekijöiltä. Uskon että hallittu uudistus jossa talous tasapainottuu, on mahdollista.

Kaupungin vetovoimasta on puhuttu paljon. Varkauden muuttovoitto puolen vuoden ajalta on historiallista. Kokonaismäärältään asukasluku pienenee edelleen. Syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus on haaste, joka tuntuu mahdottomalta kääntää parempaan suuntaan. Toki tämä haaste on koko valtakuntaa koskeva.

Varkauden imago, positiivinen vire sekä palveluiden toimivuus ovat meillä taloudellisista haasteista huolimatta keskiössä.

Koulutusmahdollisuudet ja työllistyminen ovat yksiselitteisiä voimavaroja missä tahansa kaupungissa. Tämän lisäksi meidän on tarjottava terveitä ja puhtaita koulutiloja lapsille. Tämän vuoksi näen kouluinvestoinnit tärkeinä ihan käytännön mutta myös vetovoiman kannalta.

Elinkeinoelämän osalta viestiä on tullut siitä, että teollisia työpaikkoja olisi tulossa talousalueellemme lisää. Kaupungin on ehdottomasti vastattava tähän mahdollisuuteen ja tarpeeseen, elinvoiman ja työllisyyden eteen on tehtävä kaikki voitava.

”Varkauden vetovoima ei riittänyt” -kommentteja kaupunkimme ei tarvitse, vaan työllisyyden, koulutuksen ja peruspalveluiden on puhuttava puolestaan ja osoitettava että tulevaisuudessa tämänkin kokoinen kaupunki tarjoaa riittävästi vetovoimaa.

Edellä mainituista asioista sekä kaikesta päätöksentekoon liittyvästä keskustellaan kahvitilaisuudessa Varkauden Olohuoneessa Kauppakadulla 18.9. kello 16 alkaen. Näin saadaan WL:n yleisöosastollakin useasti esitettyyn toiveeseen vastattua, kun kaikille kaupunkilaisille tarkoitettu avoin tilaisuus toteutuu suunnitellusti.

Kirjoittaja on Varkauden k aupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.).

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.