Elinkeinoryhmä on keskustelufoorumi

Vastine kaupunginvaltuutettu Jaakko Ikosen kirjoitukseen (WL 8.9.2018).

Elinkeinoryhmä on ollut Varkaudessa toiminnassa jo vuodesta 2009, jolloin kaupunginhallitus teki päätöksen sen asettamisesta. Sittemmin kaupunginhallitukset ovat asettaneet elinkeinoryhmän toimikautensa aluksi ja viimeisin päätös on tehty 12.6.2017.

Työryhmän tehtävänä on toimia keskustelufoorumina elinkeinoihin ja elinvoimaan sekä maa- ja kaavoituspolitiikkaan liittyvissä asioissa.

Keskustelua käydään kaupunginjohtajan ja Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtajan alustusten pohjalta.

Sen työssä jäsenillä on mahdollisuus nostaa esille mielestään jatkotyötä vaativia asioita. Keskeistä on myös edunvalvonnan tehostaminen.

Koska työryhmässä on jäsenenä kaupungin ylin poliittinen johto eli kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot, ryhmässä käytävällä keskusteluilla ja sen kannanotoilla on merkitystä asioiden jatkovalmistelun kannalta.

Elinkeinoryhmä on syyskuun alussa käsitellyt mm. oppilaitosmarkkinoinnin vahvistamista ja pitänyt tärkeänä asuntopoliittisen ohjelman laadintaa. Maa- ja asuntopoliittisen ohjelman tarkemmasta valmistelusta päättää kaupunginhallitus.

Elinkeinoryhmän työssä myös yritysnäkökulma on keskeinen. Sen vuoksi yrittäjäjärjestöjen ja Kauppakamarin edustajat ovat työryhmän jäseninä.

Elinkeinoryhmällä ei ole varsinaista päätösvaltaa. Se voi tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle tärkeinä pitämistään asioista.

kaupunginjohtaja

Navitas Kehitys Oy:n tj

kaupunginvaltuuston pj

kaupunginhallituksen pj

Varkauden Yrittäjät ry:n hallituksen pj