Erkki Leppävuori: Kari Rajamäki esittää perusteettomia väitteitä elinkeinoyhtiöiden hallitusten toiminnasta

Warkauden Lehdessä (13.6.) olleessa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Kari Rajamäen haastattelussa on esitetty väitteitä, jotka vaativat oikaisua.

Rajamäki kyseenalaistaa Navitaksen ja Teollisuuskylän hallitukset. Erikoista sinänsä, koska kaupunki itse on nuo hallitukset valinnut.

Jutussa kerrotaan, että valtuuston puheenjohtaja on jättänyt Call Waves -kaupan käsittelyn yhteydessä ”eriävän lausuman” kaupunginhallituksen päätökseen. Erikoista sekin, koska operatiivisesta kuntayhtiöiden konserniohjauksesta vastaavat kaupunginjohtaja, konsernijaos ja viimekädessä kaupunginhallitus.

Valtuuston puheenjohtajalla ei ole toimivaltaa kaupunginhallituksen asioissa. Toki kokouksissa saa olla läsnä, ja käyttää puheenvuoroja. Mutta ei muuta.

 

Jutun mukaan Rajamäki myös näkee, että Teollisuuskylän taloudelliset vaikeudet ovat johtaneet Call Wavesin osakkeiden myyntiin. ”Kaupan valmistelua on suoritettu kaikissa yhtiöissä saman johdon toimesta.”

Tämä väite on täysin perätön ja harhainen. Rajamäki itse on ollut useissa Navitaksen hallituksen kokouksissa läsnä, ja asian käsittelyn yhteydessä hän ei ole tuonut tuollaisia näkemyksiä esiin.

Ja juuri Navitas Kehitys Oy on Call Wavesin omistajana ainoa yhtiö, jossa asiaa ylipäänsä edes voi käsitellä.

Rajamäki näkee, että eri yhtiöiden kokoonpanoltaan sama hallitus on kykenemätön toimimaan osakeyhtiölain mukaisesti. Tämä heitto on paitsi hallituksen jäsenten ammattitaitoa loukkaava myös täysin perusteeton yksittäisten ihmisten moraalin ja eettisen ajattelukyvyn teilaaminen.

On erikoista väittää, että Varkauden elinkeinotoiminnan kehittämisessä toimivien yhtiöiden edut olisivat ristiriidassa keskenään, ja että päätöksenteko olisi ”sairaalla pohjalla”.

 

Kuntaliitto on omaksunut varkautelaisessa kuntapolitiikassa tuomarin roolin. Lausuntoja pyydetään niin kauan, että saadaan toivottu sanamuoto.

Älyllinen epärehellisyys ei ole omiaan lisäämään eri toimijoiden välistä luottamusta. Onneksi Kuntaliitto ei ole tuomioistuin.

Myös Rajamäen esittämänsä väite rahojen (joita siis ei edes ole) siirroista yhtiöstä toiseen on absurdi. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön varallisuuden alentaminen on yhtiökokouksen asia. Eli siis Varkauden kaupungin. Tiettyyn rajaan asti kaupunginhallituksen, ja sen jälkeen valtuuston.

Rajamäen esittämä ”juridisesti suuri ja periaatteellinen asia” voidaan muuntaa filosofi Wittgensteinin toteamukseen, että jos on filosofinen ongelma, aina on kysymys sanojen väärinkäytöstä!

 

Olen surullisena seurannut nyt joitakin vuosia rakkaan syntymäkaupunkini poliittisen päätöksenteon kummallisuutta. Varkauden kaikki ongelmat tietäen olisi enemmän kuin toivottavaa, että eri tahot ymmärtäisivät kehittää nimenomaan kuntaa ja jättää omat henkilökohtaiset eduntavoittelunsa taka-alalle.

Uhkailu ja pelolla johtaminen ei kuulu nykyaikaan. Varkauden kuntapolitiikassa on aika siirtyä tähän päivään.

Varkauden imagon kirkastaminen edellyttää yrittäjyyteen kannustamista, kuten kaupungin strategiassakin todetaan. Tavoitteena on saada kaupunkiin lisää investointeja.

Tarvitsemme lisää korkean osaamisen työpaikkoja. Samalla yhä tärkeämmäksi muodostuu osaavan työvoiman varmistaminen.

Yhteisvoimin ja toisiamme kunnioittaen voimme ratkaista keskeisiä tulevaisuutemme kysymyksiä.

Valitettavasti Call Wavesin ympärillä käyty farssinomainen päätöksenteko on ollut omiaan hämmentämään kaikkia Varkauteen sijoittumista harkitsevia. Aivan erityisesti on CW:n henkilökunnalta pyydettävä anteeksi kuntapolitiikkojen aiheuttaman hämmingin muodostamaa epävarmuutta.

Hieno yhtiö on nyt ottamassa tärkeän kehittymisen askeleen kohti loistavaa tulevaisuutta!

 

Politiikka ja myös demokratia edellyttää avointa, vastuullista ja rakentavaa keskustelua. Kaikilla pitää olla oikeus puhua asioista, joista jotain ymmärtävät.

Kaikki mielipiteet ovat arvokkaita. Mutta kaikki mielipiteet eivät ole samanarvoisia.

 

Kirjoittaja on Navitas Kehitys Oy:n, Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n ja Varkauden Taitotalo Oy:n halliituksen puheenjohtaja ja professori.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.