Kari Rajamäki: Navitas Kehityksen puheenjohtaja Leppävuori haluaa vahvistaa kehitysyhtiötä ja Teollisuuskylän puheenjohtaja Leppävuori tekee kaikkensa kuralla olevan yhtiön tilanteen helpottamiseksi

Kaupungin keskeisten elinkeinoyhtiöiden osalta haettiin viime vaalien jälkeen mahdollisimman tiivistä jopa yhden yhtiön mallia, jota ei Teollisuuskylän vastuiden takia pidetty selvitysten jälkeen perusteltuna.

Warkauden Lehdessä (12.6.) oli uutisointia jättämästäni eriävästä lausumasta Navitas Kehityksen vahvasti käynnistämään kaupungin merkittävästi omistaman Call Waves -yhtiön myyntiaikeisiin. Kyseessä on valmistelu, joka ei näyttäytynyt ostajaehdokkaiden riittävänä sitoutumisena yrityksen kehittämiseen ja työpaikkojen säilymiseen.

Kaupunginhallituksen hylättyä nykyisen ostajaehdokkaan, ei kh päättänyt jatkaa neuvotteluja. Asia tuotiin kuitenkin uudelleen esittelijän toimesta ja Leppävuoren jälleen ”kuntalain pakolla” perustellen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Leppävuori esitti myös kantanaan, että yhtiön myynti ei kuulu kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kuntayhtiöiden keskeinen tehtävä on konsernin kokonaisedun turvaaminen ja tässä omistajaohjaus sekä talouden ja työllisyyden kannalta keskeisten valintojen tekeminen on kaupunginhallituksen toimialaa.

Avoimuuteen kuuluisi, että Navitaksen hallitus kertoisi, miten sen runttaamassa kaupassa yrityksen arvo kasvoi kaupunginhallituksen käsittelyn johdosta.

Ymmärrän, että professori Leppävuoren tausta ei ole kunnallishallinnossa tai kuntaoikeuden puolelta, mutta kunnallishallinnossa kaupunginhallituksen asema koko kuntakonsernin ja kaupungin talouden ja muiden valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden toteuttamisessa on keskeinen. Tätä työtä se tekee kaupunginvaltuuston luottamusta nauttien.

Leppävuori onnettomasti peittää asian käsittelyä ”kyläpolitikoinnin tapaan henkilökohtaisin eduntavoitteluin” ja edellyttää ”avointa, vastuullista ja rakentavaa keskustelua”. Mutta heti alussa kyseenalaistaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan oikeuden esittää näkemyksensä kaupungin keskeisistä ratkaisuista ja mm. oikeudesta kantaa huolta lainmukaisuuden toteuttamisesta kaupungin toiminnassa.

Kuntalain ja 733 varkautelaisen valtakirjalla kannustan muitakin kunnallisen demokratian vahvistamiseen.

Me kaupungin hyvinvoinnille aikamme ja elämämme omistaneet varkautelaiset yli puoluerajojen teemme parhaamme paikallisen yritystoiminnan toimintaedellytysten parantamiseksi maakunnallisessa ja valtakunnallisessa edunvalvonnassa.

Oman oikeuskäsitykseni mukaan kuin myös valtakunnan vahvoja oikeusosaajia kuullen yritin tammikuusta lähtien viestiä yhtiöiden päätöksentekorakenteen korjaamisesta tavalla, jossa mahdollisuus päällekkäisiin intressiristiriitoihin puretaan yhtiöiden hallitusten osalta ja Teollisuuskylän rasitteet käsitellään erikseen.

Esitin kuntakonsernin jäsenten mahdollisen intressiristiriidan poistamista jo vuoden alkupuolella mm. kaupunginhallituksen puheenjohtajille, myös kokoomuksen. Risto Husulle on ollut poikkeuksellisen tärkeätä istua edelleen myytävän yhtiön, myyvän yhtiön ja Teollisuuskylän hallituksissa.

Kaupunginvaltuusto on mm. 31.3.2019 myöntänyt European Batteries Oy:n lainoille takaukset, yhteensä 5,25 miljoonaa euroa. 25.2.2019 kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Keski-Savon Teollisuuskylän vuoden 2019 lyhennykset 671 527,54 euroa siirtyvät kaupungin vastattavaksi.

Hallituksen jäsenten edellytyksiin ajaa yhtiöidensä taloudellista etua päätöksenteon riippumattomuuden näkökulmasta kiinnittää huomiota myös Suomen Kuntaliitto kaupunginhallituksen puheenjohtajan pyytämässä lausunnossa (Arto Sulonen: 23.5.2019): ”Hallituksen jäsenten on vaikea riippumattomasti ajaa tehokkaasti molempien yhtiöiden etua eli täyttää osakeyhtiölain 1. luvun 8. pykälässä määriteltyä lojaliteettivelvollisuuttaan, jos yhtiöiden edut voivat olla asiassa keskenään ristiriidassa”.

Kuntaliiton lakiasioiden johtaja Sulonen kysyy edelleen yhtiöiden hallitusten jäsenten nimitysperiaatteista: ”Onko kuntakonsernin toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista, että kuntakonserniin kuuluvilla yhtiöillä on täysin samat tai pääosin samat hallituksen jäsenet, koska siitä voi aiheutua rakenteellisia ongelmia päätöksenteon riippumattomuuden näkökulmasta, mikäli yhtiöt ovat keskenään sopimussuhteessa tai mahdollisesti tulevaisuudessa tekevät oikeustoimia keskenään taikka jonkun kolmannen tahon kanssa, jolla voi olla vaikutusta toisen yhtiön toimintaan tai taloudelliseen etuun”?

Minulla on täysi syy uskoa, että Navitas Kehityksen puheenjohtaja Leppävuori haluaa vahvistaa Kehitysyhtiötä ja Teollisuuskylän hallituksen puheenjohtaja Leppävuori tekee kaikkensa kuralla olevan yhtiön tilanteen helpottamiseksi.

Vastuullinen ihminen myös tiedostaa Arto Sulosen mainitseman ongelman, jossa ”yhtiöiden hallituksen jäsenillä ei olisi edellytyksiä riippumattomasti ajaa yhtiöiden taloudellista etua tehokkaasti kyseisen eturistiriidan mahdollisuuksien vuoksi.”

Kaupungin on kyettävä vahvistamaan elinkeinopoliittista otettaan ratkaisevassa Keski-Savon ja Itä-Suomen kehitysvaiheessa soteen ja edunvalvontaan liittyen. Teollisuuskylän taloudellisesti raskas taakka on kyettävä myös yhdessä kohtaamaan.

Sen ratkaisemista ei saa ulkoistaa Navitaksen murheeksi vaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston on kyettävä rakentavasti sopimaan, miten Teollisuuskylän rasitteet puretaan.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.